Regjeringen vil øke lengden på permittering

Regjeringen foreslår i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2016 (RNB)  å øke lengden på permittering fra 30 til 52 uker.

Les mer om hva permittering er og reglene for permittering i dette blogginnlegget. 

Endringen kommer etter at Fellesforbundet, Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Industri og Næringslivets Hovedorganisasjon har henvendt seg til statsministeren i forbindelse med årets lønnsoppgjør og anmodet om at det foretas endringer i permitteringsordningen.

I tillegg til å foreslå forlengelse av permitteringsperioden, foreslås det i RNB at det kommer en ny periode med lønnsplikt for arbeidsgiverne i fem dager etter utløpet av dagens periode med dagpenger.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft 1. juli 2016. Stortinget vil i løpet av våren behandle forslaget i RNB.

Mix & Match Regeldagen 2016 – bli oppdatert på reglene for permittering

På vårens kurs Mix & Match 2016 som arrangeres 22 steder i Norge i april , mai og juni, vil vi behandle en rekke tidsaktuelle tema, blant annet reglene for permittering. På kurset vil du også lære om nyheter og endringer i lovverket i 2016, og temaer knyttet til arbeidstid, ferie og kostgodtgjørelse.

Les mer om Mix & Match og meld deg på her.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: