Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

endringer i arbeidsmiljøloven

I begynnelsen av april 2018 la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven. Forslaget er bl.a. fremmet for å regulere ulike problemstillinger rundt innleie av arbeidstakere, men noen av endringene vil også kunne berøre arbeidsgivere som ikke har innleid arbeidskraft, eller driver bemanningsbyrå.

Definisjon av fast ansettelse

Et av forslagene er å innføre en definisjon av hva en fast ansettelse innebærer. Regjeringen angir i forarbeidene til lovforslaget at definisjonen bl.a. skal stille krav til at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent). Avtaler om såkalt “fast ansettelse uten garantilønn”, av noen kalt nulltimerskontrakter, som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, vil ikke kunne videreføres uten å komme i strid med den nye definisjonen på fast ansettelse.

Arbeidsavtale – innhold

Regjeringen kommer også med et forslag om å endre kravet til informasjon i arbeidsavtalen om når arbeidet skal utføres.

I forarbeidene til lovforslaget angir regjeringen at bestemmelsen innebærer at der arbeid skal utføres periodevis og/eller på spredte dager og tidspunkter, skal arbeidsavtalen fastsette, eller gi grunnlag for å beregne, når arbeidet skal utføres.

Ny adgang til midlertidig ansettelse for bemanningsforetak

Regjeringen er inneforstått med at de foreslåtte endringene vil ramme bemanningsforetak. Det foreslås derfor å innføre en egen hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Dette vil sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til vikariater.

Les også: Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet

Regeringen foreslå også en endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Den foreslåtte endringen vil innebære at virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

Ønsker du oppdatering på regelendringene?

Dersom du ønsker å lære mer om både disse og andre regelendringer, så kan du delta på Personalforum. Kurset passer for deg som har personalansvar, jobber innen HR, er tillitsvalgt eller jobber med revisjon eller regnskap.

«Ses» vi på Personalforum? Meld deg på her!

0