Gå til hovedsiden

Tips til registrering i merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiften utgjør 20 % av statens samlede inntekter. Da er det ikke så rart staten også vokter om denne som en hauk, noe mange virksomheter får erfare.

Når skal virksomheter registreres i merverdiavgiftsregisteret?
Praktiske tips til registrering i merverdiavgiftsregisteret

Alle virksomheter med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret straks omsetningen overstiger 50 000 kr over en 12-måneders periode.

For veldedige og allmennyttige organisasjoner skal omsetningen overstige 140 000 kr.

Du kan registrere deg som merverdiavgiftspliktig hos skatteetaten

Etter dette skal merverdiavgift tillegges alle fakturaer. Høres enkelt ut, men dette kommer med noen utfordringer som staten har en firkantet tilnærming til.

Plikt til å beregne merverdiavgift, men du får ikke lov

Du får ikke lov til å beregne merverdiavgift på fakturaen før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Men du har samtidig plikt til å beregne merverdiavgift når omsetningen overstiger 50 000 kr, uansett når dette måtte skje. Og registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan først skje når du dokumenterer omsetning over 50 000.

Dermed vil det være en periode fra omsetningsgrensen nås til faktisk registrering er gjennomført som havner i et vakuum. Hva gjør du hvis din første faktura er på f.eks 52 000 kr? Eller hva om den første faktura lyder på 45 000 kr, men den andre, som sendes uken etter, er på 10 000 kr? I disse tilfellene rekker du ikke å registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, men du er like fullt pliktig til å beregne merverdiavgift.

Slik løser du det.
Løsningen er følgende:

Første faktura overstiger 50 000 kr:

  1. Send den uten merverdiavgift, men opplys i fakturaen at merverdiavgift blir etterfakturert.
  2. Send inn Samordnet registermelding del 2 med kopi av fakturaen til skattekontoret.
  3. Når selskapet er registrert, etterfaktureres merverdiavgift.
  4. I merverdiavgift-fakturaen gjøres en referanse til første faktura, og kopi av denne legges ved.

Første faktura overstiger ikke 50 000 kr, men neste faktura gjør det:

  1. Første faktura sendes uten merverdiavgift, og det skal aldri beregnes merverdiavgift på denne ved etterfakturering.
  2. Andre faktura skal også sendes uten merverdiavgift, men nå gjør du som i eksempelet over.
  3. Til skattekontoret legger du nå ved både første og andre faktura som viser omsetning over 50 000 kr.
  4. Den fakturaen som gjorde at du passerte 50 000 kr skal etterfaktureres med merverdiavgift.

Forhåndsregistrering kan være et alternativ

Det er også mulig å bli forhåndsregistrert for merverdiavgift. Dette kan gjøres når virksomheten har gjort betydelige anskaffelser av avgiftspliktige varer og tjenester (minst 250 000 kroner inklusive merverdiavgift) før virksomheten får omsetning. Det kan også gjøres hvis momspliktig omsetning vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker etter tidspunktet da momspliktig omsetning startes.

En forhåndsregistrering medfører dermed at virksomheten blir registrert før dokumentasjon på omsetning foreligger, med tilhørende fradragsrett. En forhåndsregistrering er imidlertid ikke risikofri, siden det kan oppstå forhold man ikke tok i betraktning på søknadstidspunktet. Et eksempel kan være et entrepriseprosjekt som får forsinket oppstart. Det er imidlertid mulig å søke om forlengelse av perioden man er forhåndsregistrert for, men også da må man sannsynliggjøre oppstartstidspunktet for skattemyndighetene.

Du kan lese mer om dette her, og samtidig bli klar over konsekvensene ved feil.

Husk muligheten til tilbakegående avgiftsoppgjør

En virksomhet har rett til å fradragsføre merverdiavgift på anskaffelser tre år tilbake i tid fra registreringstidspunktet. Vilkåret for dette er at anskaffelsen ikke er videresolgt uten merverdiavgift, og at den er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Det tilbakegående avgiftsoppgjøret meldes samordnet registermelding når virksomheten registreres for merverdiavgift.

Av advokat Øystein Vågsether, merverdiavgift, Advokatfirmaet Magnus Legal

Les også: Unngå å miste fradragsrett for merverdiavgift

Av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Visma Advokater

Mest populære