Når skal virksomheter registreres i merverdiavgiftsregisteret?

Tips til registrering i merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiften utgjør 20 % av statens samlede inntekter. Da er det ikke så rart staten også vokter om denne som en hauk, noe mange virksomheter får erfare.

Alle virksomheter med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret straks omsetningen overstiger 50 000 kr over en 12-måneders periode. Deretter skal merverdiavgift tillegges alle fakturaer. Høres enkelt ut, men dette kommer med noen utfordringer som staten har en firkantet tilnærming til.

 

Plikt til å beregne merverdiavgift, men du får ikke lov

Du får ikke lov til å beregne merverdiavgift på fakturaen før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Men du har samtidig plikt til å beregne merverdiavgift når omsetningen overstiger 50 000 kr, uansett når dette måtte skje. Og registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan først skje når du dokumenterer omsetning over 50 000.

 

Dermed vil det være en periode fra omsetningsgrensen nås til faktisk registrering er gjennomført som havner i et vakuum. Hva gjør du hvis din første faktura er på f.eks 52 000 kr? Eller hva om den første faktura lyder på 45 000 kr, men den andre, som sendes uken etter, er på 10 000 kr? I disse tilfellene rekker du ikke å registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, men du er like fullt pliktig til å beregne merverdiavgift.

 

Slik løser du det

Løsningen er følgende:

Første faktura overstiger 50 000 kr:

  1. Send den uten merverdiavgift, men opplys i fakturaen at merverdiavgift blir etterfakturert.
  2. Send inn Samordnet registermelding del 2 med kopi av fakturaen til skattekontoret.
  3. Når selskapet er registrert, etterfaktureres merverdiavgift.
  4. I merverdiavgift-fakturaen gjøres en referanse til første faktura, og kopi av denne legges ved.

Første faktura overstiger ikke 50 000 kr, men neste faktura gjør det:

  1. Første faktura sendes uten merverdiavgift, og det skal aldri beregnes merverdiavgift på denne ved etterfakturering.
  2. Andre faktura skal også sendes uten merverdiavgift, men nå gjør du som i eksempelet over.
  3. Til skattekontoret legger du nå ved både første og andre faktura som viser omsetning over 50 000 kr.
  4. Den fakturaen som gjorde at du passerte 50 000 kr skal etterfaktureres med merverdiavgift.

 

Forhåndsregistrering kan være et alternativ

Det er også mulig å bli forhåndsregistrert for merverdiavgift. Dette kan gjøres når virksomheten har gjort betydelige anskaffelser av avgiftspliktige varer og tjenester (minst 250 000 kroner inklusive merverdiavgift) før virksomheten får omsetning. Det kan også gjøres hvis momspliktig omsetning vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker etter tidspunktet da momspliktig omsetning startes. Du kan lese mer om dette her, og samtidig bli klar over konsekvensene ved feil.

 

Les også: Unngå å miste fradragsrett for merverdiavgift

 

Av advokat Øystein Vågsether – Merverdiavgift – Visma Advokater

About

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Connect with Magnus: