Gå til hovedsiden

Hva skjer i skyen? Registrere timer

En serie i 11 deler for deg som er nysgjerrig på digitalisering. Hva skjer egentlig i skyen? Hvilke prosesser kan du automatisere?

Hva skjer i skyen
Hva skjer i skyen

Vel, la oss starte med å snakke om …

Å registrere timer

Norske bedrifter melder at 74 % av de registrerte timene i bedriften, blir registrert elektronisk. Altså i et timeregistreringssystem. Et digitalt timeregistreringssytem gir den ansatte innsikt i arbeidstimer, timebank, overtid, ferie og fravær. Det vil dessuten gjøre at du kan føre timer på farten. 

Ledere får bedre kontroll og oversikt over timeforbruket i sanntid, og løpende kontroll på prosjekter, kostnader, ressurser. Det er også enkelt for ledere å godkjenne timer på farten. Lønns- og økonomiansvarlige får på sin side korrekt grunnlag å sende til lønnssystemet for utbetaling. De vil også ha full oversikt over timeforbruk i henhold til kravet i arbeidsmiljøloven.

3 ting å registrere om timer

  • Alle bedrifter har i henhold til arbeidsmiljøloven plikt til å ha oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. 
  • Digitale verktøy er et godt utgangspunkt for å bedre kunne kontrollere og planlegge de ansattes arbeidstid i henhold til lovpålagte krav. Oversikten kan også enkelt tilgjengeliggjøres for arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.
  • Hvis bedriften jobber prosjektbasert, kan timene i en nettbasert løsning fordeles på prosjekter, og man får oversikt over hva det brukes tid og ressurser på.

Så hvordan kommer du i gang?

  1. Hvilket timesystem som passer for akkurat deg, avhenger av hvilke arbeidsprosesser dere har i bedriften. Gjør derfor en analyse av bedriftens behov – et godt startsted er å ta utgangspunkt i hva tiden til de ansatte skal brukes til.
  2. Velg en løsning som automatiserer alle manuelle prosesser rundt timefangst
  3. Det er også smart å velge en løsning med god mobilopplevelse
  4. Les gjerne mer om vårt timeregistreringssystem.

Jobber du med lønn og personal?

Last ned vår guide om ferie og feriepenger her

Skjer det noe annet i skyen, da?

Mest populære