Gå til hovedsiden

Hva bør du se etter i en rapporteringsløsning?

Her får du 9 kriterier det er viktig å kjenne til – sånn at du får den beste tilgangen på relevant informasjon.

Ny rapporteringløsning – Hva må du tenke på?
Ny rapporteringløsning – Hva må du tenke på?

Skal du holde deg konkurransedyktig, må du kunne avdekke forandringer i markedet og evne å omstille deg raskt. Her er oppdatert informasjon og god innsikt i relevante data en forutsetning!

Hvilket rapporteringsverktøy du har tilgang til, kan bli avgjørende i denne sammenheng. Valg av finansiell rapporteringsverktøy kan være vanskelig. For som alle andre bedrifter, ønsker du å ta faktabaserte beslutninger basert på kunnskap om akkurat din virksomhet.

1. Sømløst integrert med økonomisystemet ditt

Alle tabeller og felter fra økonomisystemet bør være tilgjengelige for sluttbruker. Data fra økonomisystemet bør også kunne integreres med elektronisk dokumentsenter og andre datakilder, slik at spredt informasjon samles på ett sted, og gir muligheten for å skape én rapport som inneholder informasjon fra ulike datakilder.

Med én gang det skjer endringer i økonomisystemet, bør dette også være tilgjengelig i rapporteringssystemet umiddelbart.

2. Skybasert løsning

Vi jobber i en verden som krever at du skal være «online» hele tiden – for å følge med og være effektiv. Dermed bør rapporteringsløsningen du er ute etter, også være på web. Det skal være så enkelt som at du via en nettleser, skal kunne se, kjøre og distribuere rapporter.

Les også: 3 fordeler med skybasert rapporteringsverktøy

3. Enkelt å komme i gang

Komplekse rutiner rundt onboarding og implementasjon kan være tid- og ressurskrevende. Verktøyet du velger skal være enkelt å komme i gang – en skybasert løsning gjør at du kan koble til ditt økonomisystem, å begynne med rapportering og budsjettering med engang.

4. «Live»-rapportering

Rask endringstakt, og stadig høyere krav til prestasjoner og ytelse, har gjort at rapportering på sanntidsdata ikke lenger er et ønske. Det er et krav. Et effektivt rapporteringsverktøy bør gi oppdaterte data, slik at du hele tiden sitter på korrekt informasjon fra økonomisystemet. 

Du bør også kunne lage rapporter på «live»-data. På den måten kan du enkelt kontrollere at rapporten henter opp de tallene du forventer.

5. «Live»-registrering av budsjettdata

Fordelen ved å bruke et verktøy som kan tilby en webbasert budsjettløsning, er at du kan registrere budsjettdata i nettleseren, med direkte tilbakelagring til økonomisystemet. Dermed er budsjettdata tilgjengelig fra økonomisystemet i det sekundet du trykker på lagreknappen. «Si farvel til lokale budsjettformularer.»

6. Fleksibilitet til å lage rapporter slik du vil

Standardrapporter og standardmodeller kan være et godt utgangspunkt når du vil tilpasse rapportene. I mange tilfeller har du behov for å skreddersy dine egne rapporter for å få best mulig tilgang på relevante data. Da er det en fordel med et fleksibelt verktøy som lar deg lage akkurat de rapportene du ønsker.

Les også: Fem byggeklosser alle digitale bedrifter må ha

7. …og de budsjettene du vil

Du bør også kunne skreddersy budsjettformularer, med direkte tilgang til økonomisystemet.  Ta også hensyn til at løsningen fritt lar deg velge detaljeringsnivå på budsjettdataene, og utforming av budsjettmodell. I tillegg er det viktig at du skal kunne lage prognoser som er basert på faktiske tall og opprinnelige budsjetter, som gir din bedrift et godt beslutningsgrunnlag.

8. Automatisk publisering av rapporter

Rapporter skal kunne kjøres og distribueres på forhåndsdefinerte tidspunkt, eller manuelt distribueres etter behov. Løsningen du velger bør kunne loggføre alle kjøringer, slik at du enkelt kan se når kjøringen fant sted, og hvem som har mottatt hvilke rapporter.

9. Konsernrapportering

Mange organisasjonsstrukturer har et morselskap med flere datterselskaper. Det er da viktig å kunne rapportere på tvers av disse selskapene. Rapporteringsløsningen du velger bør da kunne aggregere data fra alle datterselskapene, eliminere konserninterne transaksjoner og ta hensyn til valutakonverteringer.

Har du lyst til å prøve OneStop Reporting gratis i 30 dager?

Mest populære