Gå til hovedsiden

Hva bør du se etter i et rapporteringsverktøy?

Sørg for at du velger rapporteringsverktøyet som gir deg og din bedrift den beste tilgangen på relevant informasjon. Her er ni kriterier du må kjenne til.

Ny rapporteringløsning – Hva bør du tenke på?
Ny rapporteringløsning – Hva bør du tenke på?

For at du skal holde deg konkurransedyktig, er det viktig å ha evnen til å avdekke forandringer i markedet, og å være omstillingsdyktig. For å følge med på den stadige utviklingen, avdekke nye trender, og holde deg oppdatert på informasjon, er god innsikt i relevante data en forutsetning. Som alle andre bedrifter, ønsker du å ta faktabaserte beslutninger basert på kunnskap om akkurat din virksomhet. Hvilket rapporteringsverktøy du bruker, kan bli avgjørende i denne sammenheng.

Under har vi listet opp 9 kriterier det er viktig å kjenne til når du skal velge rapporteringsløsning, slik at du sikrer tilgang til relevant informasjon for deg og din bedrift.

1. Rapporter i en skybasert løsning

Vi jobber i en verden som krever at du skal være «online» hele tiden – for å følge med og være effektiv. Dermed bør rapporteringsverktøyet du er ute etter, også være på web. Det skal være så enkelt som at du via en nettleser, skal kunne se, kjøre og distribuere rapporter.

2. Sømløs integrering med økonomisystemet

Alle tabeller og felter fra økonomisystemet bør være tilgjengelig for sluttbruker. Data fra økonomisystemet bør også kunne integreres med elektronisk dokumentsenter og andre datakilder. Ved å samle informasjon på ett sted, får du muligheten til å sette opp en rapport som inneholder informasjon fra ulike datakilder.

Med en gang det skjer endringer i økonomisystemet, bør dette også være tilgjengelig i rapporteringsverktøyet, umiddelbart.

Vi tar over der økonomisystemet stopper

3. Enkelt å komme i gang

Komplekse rutiner rundt onboarding og implementasjon kan være tid- og ressurskrevende. Løsningen du velger skal være enkel å komme i gang med. En skybasert løsning gjør at du kan koble til ditt økonomisystem og begynne med rapportering og budsjettering med en gang.

4. Fleksibilitet til å lage de rapportene du ønsker

Standardrapporter og standardmodeller kan være et godt utgangspunkt når du vil tilpasse rapportene. I mange tilfeller har du behov for å skreddersy dine egne rapporter for å få best mulig tilgang på relevante data. Da er det en fordel med et fleksibelt verktøy som lar deg lage akkurat de rapportene du ønsker.

5. Rapporter med oppdatert data

Rapportering på data i nåtid er ikke lenger et ønske – det er et krav! En effektiv rapporteringsløsning bør gi oppdaterte data, slik at du alltid sitter på korrekt informasjon fra økonomisystemet. Du bør lage rapporter med data i nåtid, så du enkelt kan kontrollere at rapporten henter opp de tallene du forventer.

Les også: – I dag går ting så fort at du må kunne snu deg om i den retningen tallene peker

6. Automatisk publisering av rapporter

Rapporter skal kunne kjøres og distribueres på forhåndsdefinerte tidspunkt, eller manuelt distribueres etter behov. Løsningen du velger bør kunne loggføre alle kjøringer, slik at du enkelt kan se når kjøringen fant sted, og hvem som har mottatt hvilke rapporter.

7. Rapporter på tvers av selskap

Mange organisasjonsstrukturer har et morselskap med flere datterselskaper. Det er da viktig å kunne rapportere på tvers av disse selskapene. Rapporteringsløsningen du velger bør da kunne aggregere data fra alle datterselskapene, eliminere konserninterne transaksjoner og ta hensyn til valutakonverteringer.

8. Fleksibilitet til å lage de budsjettene du ønsker

Du bør også kunne skreddersy budsjettformularer, med direkte tilgang til økonomisystemet. Ta også hensyn til at løsningen fritt lar deg velge detaljeringsnivå på budsjettdataene, og utforming av budsjettmodell. I tillegg er det viktig at du skal kunne lage prognoser som er basert på faktiske tall og opprinnelige budsjetter, som gir din bedrift et godt beslutningsgrunnlag.

Les også: Hva er forskjellen på budsjett og prognose?

9. Budsjettering med oppdatert data

Bruker du et verktøy med webbasert budsjettmodul kan du registrere budsjettdata i nettleseren, med direkte lagring til økonomisystemet. Dermed er budsjettdata tilgjengelig i det sekundet du trykker på lagreknappen. Si farvel til lokale budsjettformularer!

Les også: Smartere budsjettering i bedriften

Mest populære