Gå til hovedsiden

Hva skjer i skyen? Rapportere

En serie i 11 deler for deg som er nysgjerrig på digitalisering. Hva skjer egentlig i skyen? Hvilke prosesser kan du automatisere?

Hva skjer i skyen
Hva skjer i skyen

Vel, la oss starte med å snakke om …

Å rapportere

Hvor stor prosentandel rapportene i bedriften din er tilgjengelig i et nettbasert rapporteringsverktøy? Norske bedrifter oppgir i Visma Digital Index 2019 at 50 % av rapportene er nettbaserte, altså ikke i Excel, Google Sheets eller lignende.

Excel er kanskje trygt, men er det egentlig tidseffektivt? En digital løsning for rapportering gir de ansatte tilgang på sanntidsbaserte rapporter og nøkkeltall i bedriften. Det sparer dem for mye tid; de slipper å hente ut og punche inn tall. Nettbaserte rapporter er tilgjengelig både på PC, nettbrett og mobil.

Bedrifter genererer store mengder data som gir grunnlag for styring og planlegging av egen drift. Dette er ofte nøkkeltall og KPIer som flere avdelinger og roller i bedriften er avhengige av for kunne ta valg og beslutninger. I dag er disse dataene ofte lite tilgjengelige for alle i bedriften, og dataene lagres gjerne i ulike rapporter lokalt på bedriftens PCer.

Det finnes mange ulike rapporteringsverktøy som brukes for å håndtere og visualisere data. Mange løsninger kommer med standardiserte nøkkeltall og er i dag såpass fleksible at du selv kan angi og filtrere KPIer etter behov og interesse, uten ekstern konsulenthjelp.

Kjekt å vite om skybasert rapportering

  • Du sparer mye tid ved å bruke en digital løsning i stedet for å bruke epost og Excel for å dele informasjonen internt i bedriften. 
  • Ved å involvere hele organisasjonen i bedriftens nøkkeltall, vil du oppleve at ansatte enklere kan ta faktabaserte beslutninger. Det kan styrke både engasjementet og bunnlinjen.
  • Sanntidsbaserte og gode visuelle rapporter gjør at du ved behov enkelt kan bevise bedriftens verdi overfor kunden. Visuelle fremstillinger gjør tallene forståelige og lettere å lese.

Så hvordan kommer du i gang?

  1. Undersøk om det finnes noen gode standardverktøy for rapportering for de administrative løsningene du bruker, slik at du kan ta hånd om dette uten ekstern hjelp.  
  2. Velg et verktøy som fungerer på mobil.
  3. Velg også et verktøy som kan visualisere og presentere informasjon på en enkel og oversiktlig måte. Du får mest effekt om du får et verktøy som alle i bedriften kan bruke og forstå. 
  4. Besøk også gjerne vår nettside for å lese mer om vårt rapporteringsverktøy.

Skjer det noe annet i skyen, da?

Mest populære