Prosjektledelse: Spar tid ved å starte riktig med prosjektet ditt

Vi slutter oss til Harvard Business Review som presiserer viktigheten av å ha en oversikt over alle avgjørende faktorer før man igangsetter et prosjekt. Det er derfor viktig å ha de riktige prioriteringene før man starter:

1. Avklar oppdraget. Ikke begynn før alle involverte har en god forståelse av målene og tidsrammen for prosjektet.

2. Organiser teamet. Få alle i teamet involvert fra starten av slik at de føler eierskap for sin del av prosjektet. Bli enige om arbeidsmetoden; hvor ofte dere skal møtes, hvordan dere skal kommunisere osv.

3. Lag en prosjektplan. Avgjør prosjektets aktiviteter sammen med teamet og hvor mye tid som skal brukes på hver aktivitet. Sett aktivitetene i rekkefølge og avgjør hvilke som er avhengige av hverandre, og hvilke som kan kjøres parallelt.

Som hjelp mot en mer effektiv styring av prosjektet ditt kan du prøve Vismas nettbasert prosjektstyringsverktøy, Visma Severa, gratis.

 

Se vår introduksjonsvideo for Visma Severa:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uN5I4vWLpQQ[/youtube]

 

 

Lisa works in the Corporate Marketing department in Visma. Before joining Visma in 2011 she lived several years in London working for international companies, as well as working one year in New York. Lisa holds a Bachelor Degree in International Marketing from BI Norwegian School of Management.
Connect with Lisa: