Gå til hovedsiden

Produktråd bidrar til videreutvikling av Payroll Byrå

For at vi skal kunne utvikle løsninger som faktisk møter regnskapsbyråets behov er vi avhengig av innspill og forslag direkte fra personer som jobber i løsningene. Derfor har vi etablert et produktråd for lønnssystemet.

Produktråd bidrar til videreutvikling av Payroll Byrå

Hva er produktrådet?

Produktrådet består av ti små og store byråer som representerer Visma Softwares byråkunder. Produktrådet samles hvert kvartal og deler erfaringer og tilbakemeldinger. 

Hensikten med produktrådet er å samle representanter fra byråbransjen i et samarbeidsforum. Produktrådet skal bidra med innspill til utvikling slik at Payroll Byrå blir den løsningen som bransjen har behov for. Produktrådets mandat er å fastsette prioriteringer for hva som skal utvikles i Payroll Byrå.

Rådet sparrer på prioritering av hva som skal utvikles. Det tydeliggjør hva som skal utvikles først, slik at dere som jobber i byrå skal ha en best mulig opplevelse når dere bruker Payroll Byrå.

Raskt oppsummert skal Payroll Byrå:

 • Være en effektiv produksjonsmotor som skalerer med kundene dine.
 • Ha automatikk samtidig som du har kontroll og oversikt over dataene dine.
 • Kunne snakke med andre løsninger som du og kunden din bruker.
 • Kunne brukes mot de regnskapssystemene du benytter for dine kunder, slik at du kan standardisere lønnsproduksjonen. 
 • Gi mulighet til å samhandle med kunden og inkludere de ansatte mer.

Hva er de kommende oppdateringene i Payroll Byrå?

Målet er å gjøre Payroll Byrå enda mer effektivt for deg som kjører lønn. Derfor jobbes det i øyeblikket med et nytt registreringsbilde for variable transaksjoner. 

Du vil altså kunne punche transaksjoner på lignende måte som i lokalt installerte lønnssystem, som for eksempel Visma Lønn. Det jobbes også med å sørge for at du kan sende bankfil med terminoppgjøret direkte til banken, samt en mer effektiv rolletildeling.

Har du lyst til å holde deg oppdatert på hva det jobbes med akkurat nå? 

Her finner du våre utviklingsplaner

Hva må du venne deg til i Payroll Byrå?

Du møter på nye komponenter i Payroll Byrå, sammenlignet med Visma Lønn eller Huldt & Lillevik. For eksempel datostyring og retroaktive transaksjoner.  Det skybaserte systemet har mer automatikk knyttet til blant annet korreksjoner og muligheter for å kunne gjøre endringer frem og tilbake i tid. Lønnskjøringen er alltid oppdatert med siste dato. Dersom du bruker en time- eller reiseløsning, kan transaksjonene sendes direkte til lønn etter godkjenning.

Når du ikke er vant til automatiseringen som et skybasert lønnssystem tilbyr, er det noe som kan føles frustrerende i begynnelsen. Men automatikken betyr ikke at du mister kontroll og oversikt over egne data. Tvert imot bidrar den til at du får beregnet riktig etterbetaling hvis du endrer detaljer tilbake i tid. Du får rapportert korreksjoner riktig til myndighetene, og du kan legge inn endringer frem i tid.

Få en kjapp innføring i hvordan du sikrer smidig overgang til Payroll Byrå

Se hvordan her

Når regnskapsbyrået Addvant valgte Payroll Byrå som sitt lønnssystem, var det fordi de blant annet får dekket behovene:

 • Ny datostyrt funksjonalitet.
 • Elektroniske utlegg.
 • Fraværsmodul.
 • Integrert inntektsmelding.

Daglig leder, Morten Mæhle og senior systemkonsulent Camilla Aanestad legger ikke skjul på at de har truffet på utfordringer. Allikevel synes de to at problemene både møtes og løses godt av support. Opplevelsen er ikke at du bare får et automatisk svar med saksnummer, men faktisk personlig oppfølging.

Payroll Byrå har ny datostyrt funksjonalitet, reiseregning og utlegg gjennom Expense-app, fraværsmodul og en integrert inntektsmelding som vi synes er store fordeler. Vi har nå en god kombinasjon av system- og fagkompetanse. Det er nøkkelen for å lykkes i bransjen vår. Som regnskapsbyrå er vi like mye en IT-partner, og derfor må vi ha spisskompetanse på system og systemintegrasjoner. Daglig leder, Addvant, Morten Mæhle.

Har du spørsmål om Payroll Byrå?

Send de inn her

Slik kjører du lønn i Payroll Byrå

 1. Opprett
  Opprett en kjøreplan for kunden. Faste transaksjoner lastes inn automatisk hver periode. Variable transaksjoner som overtid og reiser hentes fra kundeløsningene når de er godkjent av leder.
 1. Kontrollér
  Lønnskjøringen ligger klar til kontroll. Manuelle korrigeringer kan utføres. Datostyring sørger for riktig beregning av endringer.
 1. Ferdigstill
  Rapporter opprettes automatisk, lønnsslipper og betaling sendes med et tastetrykk. A-melding opprettes og sendes automatisk.

Bli enda bedre kjent med Payroll Byrå

Slik er det nettbaserte lønnssystemet

Mest populære