Gå til hovedsiden

Privatbil i yrket: Økt skattefri kjøregodtgjørelse i 2013

Forventet lønnsvekst i 2012 var på fire prosent. I 2012 og 2013 gjelder høyeste sats for kjøregodtgjørelse for de første 10 000 km. I 2011 og tidligere år var dette knekkpunktet 9 000 km. Med andre ord: Det er blitt litt mer fordelaktig med egen bil og skattefri kjøregodtgjørelse sammenlignet med firmabil og dermed beskatning av […]

Forventet lønnsvekst i 2012 var på fire prosent. I 2012 og 2013 gjelder høyeste sats for kjøregodtgjørelse for de første 10 000 km. I 2011 og tidligere år var dette knekkpunktet 9 000 km.

Med andre ord: Det er blitt litt mer fordelaktig med egen bil og skattefri kjøregodtgjørelse sammenlignet med firmabil og dermed beskatning av fordel ved fri bruk av arbeidsgiverens bil.

Merk! Skattefri kjøregodtgjørelse i 2013 er i statsbudsjettet lagt til samme nivå som satsene som er forhandlet fram mellom staten og hovedsammenslutningene i staten.


Bilgodtgjørelse: Skattefrie kjøresatser innenlands for 2012:

0 til og med 10 000 km      Kr 3,90 (4,00) per km

10 001 km eller mer           Kr 3,25 (3,35) per km

(Tallene i parentes gjelder ansatte med arbeidssted i Tromsø)

Bilgodtgjørelse: Skattefrie kjøresatser innenlands for 2013:

0 til og med 10 000 km      Kr 4,05 (4,15) per km

10 001 km eller mer           Kr 3,40 (3,50) per km

(Tallene i parentes gjelder ansatte med arbeidssted i Tromsø)

Finansdepartementet har regnet ut at satsene både i 2012 og 2013 «gir et visst overskudd» for bilbrukerne.


Utbetalt tillegg utover vanlig kjøregodtgjørelse

Det regnes ikke å gi overskudd om du utover vanlig bilgodtgjørelse mottar tillegg etter satsene for:

  • Passasjer,
  • Kjøring på skogs- og anleggsvei etter spesielle regler og/eller
  • Å ta med seg utstyr og materiell som på grunn av vekt og beskaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind.

Tips! For at passasjertillegg skal være skattefritt, må passasjerens navn oppgis.

Merk! Det er normalt en forutsetning for å få ekstra godtgjørelse for å ta med deg utstyr og materiell at du faktisk bruker tilhenger. Slik godtgjørelse gis når du frakter f.eks. etsende væsker, tilgrisede eller skitne gjenstander, eller utstyr som på grunn av sin beskaffenhet må fraktes på tilhenger. Dette gjelder også utstyr som veier minst 150 kg og/eller utgjør minst 0,5 kubikkmeter, selv om utstyret ikke fraktes på tilhenger, men f.eks. inne i bilen. Det samme gjelder gjenstander som er av en slik beskaffenhet at de stikker ut bak kjøretøyet og derfor må merkes.

Merk! Kilometergrensen på 10 000 km gjelder for hver skattyter selv om han bruker flere biler. Grensen gjelder også for samlet utbetaling av bilgodtgjørelse der skattyteren får utbetalt bilgodtgjørelse fra flere arbeidsgivere.


Yrkeskjøring med bil eid av andre

Dette gjelder enten bilen leies fra andre eller er lånt vederlagsfritt, f.eks. av foreldre, venner o.l.

Kjøregodtgjørelse ved bruk av arbeidsgiverens bil

Bruker du arbeidsgiverens bil i forbindelse med arbeid, verv eller oppdrag for andre, og du mottar bilgodtgjørelse for denne bruken, regnes godtgjørelsen i sin helhet som inntekt med mindre du betaler arbeidsgiveren spesielt for denne kjøringen.

Kjøregodtgjørelse for kjøring hjem-arbeid

Kjøregodtgjørelse for reise hjem-arbeid er ordinær lønn. Arbeider du for en veldedig- eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv, gjelder spesielle gunstige regler.

Kilde: Billigste bilhold i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære