Priser du deg riktig?

650,- per time, er det passelig betaling? Nei, svarer jeg. Betaling per time truer lønnsomheten i regnskapsbransjen.

Hva da når bransjen effektiviseres? De fleste bransjer effektiviseres over tidens løp. Vi benytter oss av banktjenester, leier film og kommuniserer på en annen måte enn for ti år siden. Og regnskapsbransjen er definitivt inne i en effektiviseringsprosess.

Og hva skjer når du da fortsetter å ta timespris? Jo, du fakturerer mindre. Kunden stikker av med hele effektivitetsgevinsten, mens du må hente inn flere kunder for å tjene like mye.

Hva skal vi gjøre for å unngå dette? Innføre en «jobbe sakte» aksjon? Da vil det før eller siden komme andre som gjør arbeidet raskere og billigere, og ditt byrå vil bli effektivisert bort.

 
Det er mye mer rettferdig for begge parter at man priser per tjeneste/per måned. Da har begge parter klart for seg hva de skal forholde seg til med hensyn til pris, og regnskapsbyrået har alt å tjene på å jobbe så effektivt som mulig.

 
Vi i Visma ønsker å bidra til at norske regnskapsbyråer blir mer effektive. Vi har tro på bransjen, vi har tro på kompetansen i norske regnskapsbyråer og vi har tro på at regnskapsbransjen fortjener et løft i anseelse og inntjening. Vi har tro på en fastprismodell, slik at regnskapsbyråene kan konkurrere seg i mellom om å jobbe effektivt og tilby kvalitet.

Pris deg riktig, pris deg lykkelig. Ingen blir lykkelige av at du blir fattig.

 

Les om løsninger som effektiviserer ditt byrå

About

Erlend Sogn er administrerende direktør i Visma Software. Erlend har jobbet i Visma i over ti år, og har tidligere erfaring fra en rekke lederstillinger innen Tele & IT-bransjen.
Connect with Erlend: