Presentasjonsteknikk I – Etter mine presentasjoner roper alle etter mer!

Har du det slik? Da er det i så fall bare å si GRATULERER!

De aller fleste opplever dette sjelden. Ofte opplever vi dessverre det motsatte. Selvfølgelig finnes det mange som er veldig gode til å holde presentasjoner og taler, og de kan vi lære mye av. Men, de fleste av oss har vært på presentasjoner hvor vi i etterkant tenker «hva var det han snakket om?», «Var det bare jeg som ikke fikk med meg noen ting?». Vi kjeder oss og ser på klokken under hele presentasjonen på grunn av en lite engasjerende foredragsholder eller kollega. Mange av oss har opplevd at vi kaster bort tiden ved å være på en presentasjon eller vi føler at vår egen presentasjon kunne ha vært så mye bedre.

Hvorfor blir det slik?

Det er mange grunner til at det blir slik og jeg skal ta tak i noen av dem her.

Jeg utfordrer samtidig alle som holder presentasjoner til å gjøre en felles innsats for at vi alle skal bli bedre til å holde presentasjoner.

Jeg utfordrer alle som holder presentasjoner til å gjøre det de kan for at tilhørerne går ut fra presentasjonen og føler at det var «time well spent».

Jeg skal gjøre min skjerv for å få til dette ved hjelp av tre innlegg hvor jeg deler mine tanker og erfaringer rundt det å holde presentasjoner.

Før du presenterer

Jeg begynner med begynnelsen. Dette innlegget handler om hva du bør gjøre før du skal holde en presentasjon.

  • Det første du skal gjøre, er å IKKE åpne Powerpoint! Altså, IKKE start med å klippe og lime fra en gammel Powerpoint presentasjon. Dette er nok noe vi alle har gjort og gjør, men det må vi prøve å slutte med.
  • En annen ting du må gjøre, er å forberede deg bedre! Du må bruke mer tid i forkant av presentasjonen, slik at du presenterer på en overbevisende og naturlig måte.

Vi begynner med noen enkle grep. Først skal vi huske på at presentasjonen ikke handler om oss selv! Deretter skal vi tenke på at det å holde en presentasjon handler om å formidle et budskap. Vi ønsker å formidle dette budskapet på en best mulig måte slik at mottagerne forstår hva vi snakker om og forhåpentligvis også husker hva vi snakket om. Klarer vi å formidle budskapet vårt til mottageren har vi nådd målet vårt og vi har ikke kastet bort egen eller andres tid. Tilhørerne går ut med forhåpentligvis verdifull informasjon.

For å få til dette stiller vi oss følgende spørsmål:

  • Hvem skal du holde presentasjonen for?
  • Hva er målsettingen med presentasjonen din?
  • Hvem er du og hvorfor skal de høre på deg?

Da har vi noe å begynne med – du har skapt deg et mindset rundt presentasjonen din. Deretter tenker du gjennom:

  • Hva motiverer de du skal snakke til?
  • Hva vil tilhørerne høre?

Ved å svare på disse spørsmålene har vi laget et bilde av hva vi skal snakke om og en forståelse av hvilket nivå vi skal legge oss på for at mottageren skal få med seg budskapet vårt. Vi er nå godt i gang!

Tre – kun tre hovedpunkter

Deretter må vi bestemme oss for de 3 viktigste punktene vi vil tilhørerne skal få med seg. Om du skal fokusere kun på tre viktige punkter i budskapet ditt, hvilke er de tre punktene? Ofte er det mange viktige punkter vi ønsker å formidle, men da risikerer vi at de ikke husker noen av dem. Less is more! Derfor skal vi plukke ut KUN tre hovedpunkter, slik at vi er sikreThree fingers på at de får med seg i alle fall det viktigste.

For å få gjennom budskapet bør budskapet billedlig gjøres ved gode eksempler eller ved hjelp av å relatere det til en historie e.l. Det å skape bilder hos tilhørerne er den beste måten til å få dem til å forstå og huske det du sier, enten ved å skape bildene i hodene deres med eksempler eller historier eller ved å vise dem et fysisk bilde eller en tegning på tavlen. Dette må også forberedes. Dette er ikke vanskelig, men det må gjøres.

Et godt førsteinntrykk

En annen ting som må gjøres er å forberede en god gjennomtenkt innledning. Du må ha en god start på presentasjonen din, en åpning som vekker interesse og skaper engasjement hos tilhørerne. Du må skape et godt førsteinntrykk slik at tilhørerne blir interessert, og da må vi bygge troverdighet og vi må demonstrere kunnskap. På lik linje er også oppsummeringen og avslutningen på presentasjonen din vel så viktig. Her gjentar du de tre viktige poengene dine som du vil tilhørerne skal ta med seg videre – «key take aways», deretter kan du ha en «call to action» – hva skal de gjøre for å benytte seg av informasjonen de har fått (om relevant).

For at alt dette skal bli bra under presentasjonen er det tre ting du skal gjøre. Du skal øve, øve og øve igjen! Du må lære deg innholdet i presentasjonen utenat, det er du som skal formidle budskapet ditt, ikke powerpoint. Bruk av powerpoint eller bruk av andre hjelpemidler skal fremheve det du formidler, ikke omvendt.

Snakk så mottageren forstår

For å nå målet vårt med presentasjonen må vi kommunisere på mottagerens premisser. Du må bruke et språk som mottageren forstår. Det er ditt ansvar at de forstår det du sier. Dette må du tenke på når du skal lage presentasjonen. Du må tenke på hva tilhørerne vil høre, hva skal du si, hvilke ord skal du bruke og hvordan skal du si ordene. Det er viktig å være bevisst på at det mottagerne oppfatter er avhengig av hvordan ordene blir sagt og ikke bare hva som blir sagt. Vi må være oppmerksom på den ikke-verbale kommunikasjonen. Altså ikke bare innholdet i presentasjonen, ikke bare ordene du sier, men også stilen du har, uttalelsen, tonen, volumet, ansiktsuttrykket, kroppsspråket, bevegelsen, øyekontakten, etc. Det er disse tingene det neste innlegget skal handle om, så her er det bare å glede seg.

Det er dog ingen grunn til å vente med å bli bedre! Ta tak i de tingene som er nevnt her nå, forbered en gjennomtenkt presentasjon og presenter den på en engasjerende måte. Da lykkes du! Da formidler du!

Den neste gangen tar du tak i verktøyene vi skal presentere i neste innlegg!

Lykke til!

Presentasjon

Er dette noe for deg?

Vil du lære mer om hvordan du kan holde gode presentasjoner så holder Espen 2 dagers kurset God i presentasjonsteknikk. På kurset lærer du om oppbygging av en presentasjon, om å takle nervøsitet og å gjøre presentasjonen mer spennende med “story telling”. På dag 2 av kurset får du trene i praksis ved å holde en kort presentasjon med video opptak og tilbakemelding.

Les mer om kurs i God presentasjonsteknikk

0