Gå til hovedsiden

Presentasjon av Accounting Trainees

Visma tilbyr et to-åring Accounting Trainee-program, der man får mulighet til å jobbe med områder som regnskap, økonomi og økonomisk rådgiving. Årets kull teller hele 33 traineer som er plassert rundt om i landet. I dette innlegget får du mulighet til å bli kjent med fire av årets Accouting Trainees.

.NET-gjengen kjører kombinert retrospekt, teambuiling og lønningspils!

Eline Sandli Danbolt

Eline Sandli Danbolt

Jeg heter Eline Sandli Danbolt, er 23 år og startet som Økonomi Trainee for snart tre måneder siden. Etter å ha fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole i Bergen, jobber jeg nå ved Visma Services sitt kontor i Oslo, Bjørvika.

Kombinasjonen av faglige utfordringer og god opplæring var avgjørende for at jeg valgte å starte i Visma. Etter snart tre måneder som Økonomi Trainee har jeg lært mye om regnskap, økonomi, og effektivisering av ulike virksomhetsprosesser. Jeg får også delta i Vismas rådgivningssatsing, som gir spennende erfaringer både innenfor bedriftsøkonomisk rådgivning og salg.

Gjennom trainee-programmet får jeg også tett oppfølging og et strukturert kursprogram som sikrer faglig påfyll gjennom hele perioden. Jeg opplever at Visma satser på traineer og at det er et spennende selskap med mange muligheter.

Gjermund Søyland Myrvang

Gjermund Søyland Myrvang Jeg heter Gjermund Søyland Myrvang. Jeg er 31 år, gift, to barn og kommer fra Sandefjord. Jeg har en bachelor i finans fra Handelshøyskolen BI i Nydalen. Jeg er fra tidligere utdannet lektor med fag som samfunnsfag og religion. Mine interesser brer seg dermed over hele skalaen fra venstre til høyre.

Visma Services Norge er en kunnskapsbedrift, og i regnskapsavdelingen er læringstrykket enormt, hvor man får stor kompetanse på områder mange med min bakgrunn ofte velger å hoppe glatt over. Det kan til tider bli vel mye debet/kredit, avsetninger og periodiseringer å holde styr på, men det skal gjøre litt vondt å lære også. Jeg ser i alle fall at denne kunnskapen kommer til å følge meg og støtte meg resten av min karriere.

Etter drøye to måneder i Visma har jeg fått være med på salgsmøter, kundemøter, regnskapsføring og diverse kursing. Det jeg sitter igjen med er en god følelse over å få være i et firma som er ledende på BPO (business process outsourcing) og allerede besitter it-systemer som kommer til å være standard hos de fleste bedrifter om noen år. Dette ser jeg på som en stor fordel å ha med i min videre karriere.

Karoline Sletten

Karoline Tindvik SlettenMitt navn er Karoline Sletten, er 25 år og kommer fra Bergen. Jeg har studert Økonomi og Administrasjon på NHH, og har en mastergrad i Finansiell Økonomi.

Jeg valgte å søke på stillingen som Accounting Trainee i Visma fordi jeg så på det som en unik mulighet til å opparbeide meg solid kunnskap om regnskap og økonomiprosesser.  I tillegg sørger traineeprogrammet for at man får god oppfølging og utvikling, både personlig og faglig. Jeg fikk også et svært godt inntrykk av Visma da de stod på stand på skolen i forbindelse med bedriftspresentasjon, noe som var avgjørende for at jeg søkte.

Det har gått tre måneder siden jeg begynte, og jeg har lært utrolig mye på den korte tiden. Jeg fikk tildelt ansvar fra dag én, og har i dag en egen kundeportefølje med flere små- og mellomstore bedrifter som jeg følger opp. Arbeidsoppgavene består for det meste av regnskapsføring, avstemminger, rapportskriving og løpende kundekontakt. I tillegg har jeg fått prøve meg på små konsulentoppdrag.

Ellers vil jeg få frem at det er en sprek og sosial gjeng her i Bergen. Jeg er allerede blitt dratt med på orientering, fotball, klatring, paintball og pubquiz for å nevne noe, og snart står curling for tur. Vi har det artig med andre ord!

Micael Schneider Ueland

Micael Schneider Ueland

Mitt navn er Micael Schneider Ueland, og jeg er Økonomi Trainee i Visma. Jeg har bakgrunn fra Norges Handelshøyskole, der jeg har tatt master i Finansiell Økonomi med International Management (CEMS) som støtteprofil.

Jeg brenner for økonomisiden av en bedrift, og for en som gjør det er Visma ,og Økonomitrainee,  en perfekt læringsarena. Det var også spennende at Visma er et selskap i vekst, noe som betyr at det er mange muligheter. Noe av det viktigste for mitt valg var i tillegg at Visma viste en vilje til å imøtekomme behov jeg hadde, som f.eks. opphold i utlandet.

Så langt har jeg lært veldig mye og fått mye ansvar. Jeg jobber i et team som står regnskapsleveransen til en storkunde og har egne enheter som jeg er ansvarlig for. Jeg har bl.a. fått ansvar for et internt effektiviseringsprosjekt for leveransen til kunden, og sammen med de andre traineene får jeg også oppgaver utenfor regnskapsleveransen. Jeg har f.eks. fått mulighet til å prøve meg på salg og utarbeidelse av tilbud. Det dukker stadig opp nye problemstillinger og jeg lærer veldig mye av all den kompetansen som sitter på huset – det være seg teamleder eller en av våre advokater.

Mest populære