Presentasjon

Da er det min tur til å presentere meg selv. I juni, 25 år gammel, avsluttet jeg mine studier ved Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor jeg tok min bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon og påfølgende mastergrad i Finansiell Økonomi. Under mastergraden hadde jeg utveksling et halvår på National Chengchi University i Taiwan. Sammen med fire andre, begynte jeg mitt ettårige Management traineeprogram i Visma 30. august 2010.

Mitt første prosjekt har vært i Stockholm med to måneders varighet, nærmere bestemt i Visma Proceedo; et selskap som Visma kjøpte i 2005. Visma Proceedo selger on demand-løsninger for innkjøp og fakturahåndtering, med selskaper som Nordea og DnB NOR på kundelisten. Bakgrunnen for mitt prosjekt var et ønske om å effektivisere interne faktureringsrutiner. Derfor har jeg de siste ukene jobbet med å finne frem til en modell som krever mindre tid, er kortnadseffektiv og samtidig letter selskapets budsjett- og rapporteringsarbeid.

Prosjektet mitt er spennende av flere grunner. For det første har jeg blitt tildelt en prosjektlederrolle med mye ansvar, hvor jeg tydelig ser prosjektets reelle verdi for Visma. I tillegg går prosjektet på tvers av selskapet; Sales, Customer Management, Integation og Support. På denne måten blir jeg kjent med hele verdikjeden og får en unik mulighet til å se det helhetlige bildet av selskapets virksomhet, noe som har vært utrolig lærerikt.

Ved siden av prosjektet mitt i Visma Proceedo, har jeg sammen med mine kollegaer Christopher og Pernilla også fått ansvaret for årets rekruttering til Visma Management Trainee og Visma Summer Internship 2011. I denne sammenhengen har jeg fått delta på karrieredager og bedriftspresentasjoner i Bergen, noe som er både gøy og lærerikt.

Det nærmer seg slutten på prosjektet mitt i Stockholm. Mitt neste vil være på hovedkontoret i Oslo, nærmere bestemt i Visma Unique, men det vil jeg fortelle mer om neste gang.

På stand under Spingbrettet i Grieghallen. June Hammersland og meg.

0