Politisk interesse for Omsorgsteknologi

 

 

 

 

 

Representanter fra Arbeiderpartiets Stortingsgruppe for helse og omsorg var sist uke på sitt andre besøk på Visma`s innovasjonsrom– “Bo lenger hjemme”. Det var veldig inspirerende å utveksle synspunkter om eldreomsorgen med representanter fra AP.

Flere politiske partier har meldt sin interesse for å besøke innovasjonsrommet.  De politiske partiene er inne i sitt programarbeid og Pleie- og Omsorg står selvsagt sentralt.  Interessen for Omsorgsteknologi tyder på at dette kan bli et viktig tema i neste års valgkamp.  Mange politikere har tidligere vegret seg for å snakke om teknologi og eldreomsorg i samme åndedrett.  Det er frykten for at velgere har tenkt på teknologi og omsorg som ild og vann. Dette er nå i rask endring!

Samfunnsdebatten rundt den nært forestående eldrebølgen, samt utbredelsen i bruk av moderne teknologi blant eldre, endrer nå debattklimaet.  Det er etablert en større forståelse for at det ikke er mulig å skaffe nok varme hender til å opprettholde dagens tilbud, og at teknologi faktisk kan øke kvaliteten og forbedre produktiviteten i omsorgstjenestene. Velferdsteknologi  kan aldri erstatte de varme hendene, men kan fylle et tomrom som kan skape trygghet og verdighet, og muligheten til å bo lenger hjemme.

Dette betyr at det kan bli politisk interessant å diskutere dette temaet i det offentlige rom, noe som er svært godt nytt for alle kommuner som nå satser på innovasjon og omsorgsteknologi.

Les mer om Visma sitt innovasjonsrom “Bo lenger hjemme” på våre nettsider.