Personvern – Hvor går dine grenser?

Vet du hvor mange ulike profiler du har opprettet på nett? Vet du hvor mange personopplysninger du har delt med ulike virksomheter og på ulike nettsamfunn?

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi vi gjør noe ulovlig, eller har noe å skjule, men rett og slett fordi vi vil være i fred. (Kilde: https://www.dubestemmer.no/en/node/112)

Du vet kanskje ikke hva en personopplysning er? Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan relateres eller knyttes til en person. Ikke bare navn, personnummer, adresse og telefonnummer, men også bilnummer og nettsidehistorikken, for å nevne noen eksempler, er personopplysninger om deg.

Disse beskyttes gjennom Personopplysningsloven, som skal sørge for at personopplysningene dine ikke krenkes eller misbrukes, gjennom regler for lagring, behandling, bruk og sletting av dem. Problemet er at det kun er et fåtall som vet om rettighetene sine.

Sosiale medier og ny teknologi har bidratt til økt innsamling av personopplysninger. Dette har igjen ført til økt mulighet for kobling og misbruk av disse. Dette gjør personopplysninger mer tilgjengelig, og den digitale historien på nett mer innholdsrik. Aldri før har det vært så stort fokus på personvern, og personvern har blitt noe enhver må forholde seg til, også utover personvernsinnstillingene på Facebook. Kjenner du til dine rettigheter?

Tidligere har staten og de offentlige virksomhetene vært sett på som den største trusselen mot et brudd på personvernet. I dag kan brukeren selv ses på som den største trusselen for eget personvern. Hovedsaklig gjennom deling av personopplysninger. Deling av personopplysninger kan føre til ukontrollert spredning, samt bruk av personopplysninger til andre formål enn det som var tiltenkt og samtykket til. Personopplysninger på avveie kan skape store samfunnsmessige problemer og konsekvenser for den enkelte det gjelder.

Den største personvernutfordringen er dårlig eller lite kjennskap til personvernslovingen og lagringsrutiner for personopplysninger. Mange virksomheter har problemer med å holde oversikt over hvilke personopplysninger de behandler, hvilke opplysninger som skal registreres og hvilke som ikke skal lagres. I tillegg lagres ofte opplysningene i ulike systemer og registre. Lagring av data er i dag rimelig, og det lagres stadig større mengder opplysninger i virksomhetene. Det kan dermed være vanskelig å etablere sletterutiner som tilfredsstiller lovgivingen.

I tiden fremover vil det være viktig å synliggjøre behovet for økt personvern for den enkelte, samt behovet for innebygd personvern ved utvikling av nye løsninger. Gjennom nye løsninger må det tilrettelegges for å unngå lovbrudd som svekker personvernet, enten om lovbruddet er tilsiktet med eller uten hensikt. Det å heve kjennskapen og kunnskapen til personvern blant brukerne vil være en stor samfunnsmessig utfordring i fremtiden.

 

Våre Advokater bistår virksomheter med å iverksette internkontroll for å ivareta forpliktelser knyttet til personvern. Se Advokat Siri Fjeld-Nielsens blogginnlegg om dette her; https://www.visma.no/blogg/forretningsdrift/personvern-og-internkontroll-den-praktiske-gjennomforingen/
Hilde Visthoff Drange har jobbet som konsulent i Visma Consulting siden høsten 2013 og jobber med utvikling og test i prosjektene hun er på.
Connect with Hilde: