Gå til hovedsiden

Penger i utlandet? Slik ber du om skatteamnesti

Har du penger i utlandet som ikke er oppgitt på selvangivelsen i Norge? Kom norske skattemyndigheter i forkjøpet og be om skatteamnesti nå!

Fra og med 2017 og ved implementering av OECD sin standard for utveksling av finansielle kontoopplysninger kalt CRS, vil opplysninger om din formue i utlandet automatisk sendes til norske skattemyndigheter.

Bor du i Norge og er såkalt skattemessig bosatt i Norge, så er du etter «globalinntektsprinsippet» i skatteloven § 2-1, pliktig til å gi opplysninger til norske skattemyndigheter om all inntekt og formue du måtte ha – uansett hvor disse midlene befinner seg eller er opptjent.

I dag må norske skattemyndigheter spesifikt søke på en konkret person for å få tilgang til slike opplysninger. Fra 2017 vil opplysningene sendes automatisk til norske skattemyndigheter. Norge har også inngått avtale med blant annet Sveits om utveksling av økonomiske forhold. Fra 2017 er det således påregnelig at norske skattemyndigheter får innsyn i slike «skjulte verdier».

Skumle konsekvenser

Skulle norske skattemyndigheter avdekke at du har midler i utlandet som ikke er oppgitt til beskatning, kan det «koste deg dyrt». Skatteetaten kan endre ligningen din 10 år tilbake i tid, og ilegge renter på skatten som har vært unndratt. I tillegg så risikerer du 60% tilleggsskatt på den skatt som er unndratt. I de «groveste» tilfellene vil man også risikere fengselsstraff for skatteunndragelse.

Skatteamnesti er løsningen

Ved å benytte ordningen om «skatteamnesti/ frivillig retting» kan du unngå alt dette. Det er i denne forbindelse et grunnleggende vilkår: At rettingen ikke er fremkalt ved undersøkelser som skattemyndighetene har satt i gang, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått av andre.

Derfor haster det nå med å komme skattemyndighetene i forkjøpet og selv be om skatteamnesti.

Ber du selv om skatteamnesti, også kalt frivillig retting, må du betale den skatt som opprinnelig skulle ha vært betalt på unndratt formue og opptjent avkastning i den perioden formuen ikke har vært oppgitt til beskatning. Du vil også bli ilagt renter pga. for sent innbetalt skatt. Du slipper imidlertid tilleggsskatt og vil ikke bli politianmeldt.

Hvordan ber du om skatteamnesti?

Det må sendes et brev til skatteetaten med en såkalt anmodning om frivillig retting/skatteamnesti, hvor det opplyses om de unndratte midler. Er det flere involverte f.eks. søsken i forbindelse med arv, så kan det være hensiktsmessig at dere lager en felles henvendelse. Du må informere om inntektenes opprinnelse og hvilken avkastning du har hatt på disse.

• Det må lages en oppstilling som viser hvor mye formue som er unndratt og hvilken inntekt (typisk renter, utbytte eller gevinst) som skulle vært oppgitt de enkelte år.

• Fremlegge kontoutskrifter, bankoppgaver o.l. som dokumenterer omfanget av disse midlene som ikke tidligere er oppgitt.

• Har du blitt beskattet for denne formuen eller inntekten i utlandet må dette dokumenteres, da skatt betalt i utlandet vil være fradragsberettiget ved ligningen i Norge.

• Dersom du har solgt aksjer eller fondsandeler gjennom utenlandsk konto, som tidligere ikke er oppgitt i den norske selvangivelsen, så må du gi tilstrekkelige opplysninger til at skattemyndighetene kan beregnet en korrekt gevinst/tap.

Ønsker du et liv uten å måtte frykte at en eventuelt skjult formue skal bli oppdaget – med de konsekvensene dette kan medføre, så søk om skatteamnesti, oppgi formuen din og sov godt om natten!

Visma Advokater AS er behjelpelig med å lose deg gjennom en slik prosess med skatteamnesti i forhold til norske skattemyndigheter.

Av advokat Clas Olsen – Skatt – Visma Advokater

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære