Gå til hovedsiden

Pass på kravet til forsvarlig likviditet

Kreditorvernet har vært der også tidligere, i form av kravet om forsvarlig egenkapital i aksjeselskapene, men nå er også likviditetskravet tatt inn i lovverket. Dermed sikrer lovgivningen kreditorene bedre, slik at deres risiko for tap av penger er redusert ytterligere. Hva betyr dette for deg og ditt aksjeselskap? Sunn fornuft tilsier at du ditt selskap […]

Kreditorvernet har vært der også tidligere, i form av kravet om forsvarlig egenkapital i aksjeselskapene, men nå er også likviditetskravet tatt inn i lovverket. Dermed sikrer lovgivningen kreditorene bedre, slik at deres risiko for tap av penger er redusert ytterligere.

Hva betyr dette for deg og ditt aksjeselskap?

Sunn fornuft tilsier at du ditt selskap burde hatt forsvarlig likviditet også tidligere. Når kravet til forsvarlig likviditet nå er presisert i aksjeloven, betyr det at styret har plikt til å ta affære når likviditeten ikke er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget på bedriften og bedriftens virksomhet.

Slik lyder paragraf 3-4 i aksjeloven etter endringen 14. juni 2013:

«Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.»

Styret må gripe inn om egenkapitalen er for lav

Hvis egenkapitalen er lavere enn det som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget, har styret plikt til å behandle saken straks. Det samme gjelder også hvis aksjeselskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Den videre saksgangen er slik:

  • Styret innkaller til generalforsamling, redegjør og foreslår tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen.
  • Hvis styret ikke ser at det er grunnlag for aktuelle tiltak, har det plikt til å foreslå selskapet oppløst. Dette kommer klart frem i paragraf 3-5 i aksjeloven.

Ansvaret for god likviditet hviler på deg

I små aksjeselskap er det nå lagt til rette for at styret kan bestå av bare én person. I bittesmå AS-er blir det derfor gjerne slik at eieren er eneste ansatt og samtidig utgjør styret. Hvis du er blant dem, har du derfor et stort ansvar for å sørge for tiltakene som kreves ifølge aksjeloven. Loven gjelder også for ditt bittelille aksjeselskap.

Les hele aksjeloven hos Lovdata.no

Av Pål Stavrum – Miniforetak.no

Mest populære