Gå til hovedsiden

Pass på fradraget ved bruk av privatbil i enkeltpersonforetak

Bruker du privatbil i enkeltpersonforetak kan du som hovedregel få skattefradrag for inntil 6000 kilometer i året hvis du bruker privatbilen i næringssammenheng.

Fradrag for bruk av privatbil i enkeltpersonforetaket ditt kan spare deg for over 20 000 kroner i året
Bruker du privatbil i enkeltpersonforetak kan du som hovedregel få skattefradrag for inntil 6000 kilometer i året hvis du bruker bilen i næringssammenheng.

Til sammen kan dette altså gi deg et fradrag på 21000 kroner i året.

Eksempel: Hvis du kjører ut til forskjellige kunder på oppdrag, eller på andre turer i næringssammenheng, kan du føre disse kilometerne til fradrag.

NB! Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap, gjelder ikke disse reglene. Da kan du få skattefri bilgodtgjørelse fra selskapet, på samme måte som for andre lønnsmottakere, og kostnadene kan fradragsføres i regnskapet.

Husk kjørebok

Det er ikke noe krav om å føre kjørebok for bruk av egen bil i for eksempel et enkeltpersonforetak, men du bør gjøre det uansett. Ved et eventuelt bokettersyn må du regne med at skatteetaten ber om dokumentasjon av bilbruken. Kan du ikke dokumentere, vil antall kilometer bli fastsatt ved skjønn. Da får du kanskje ikke det fradraget du mener du har krav på.

Hvis du velger å føre kjørebok (det finnes både papirløsninger og digitale løsninger), må disse punktene være med for hver tur:

– Dato.

– Utgangspunktet for turen.

– Hvilket foretak/kunde eller lignende som er besøkt.

– Hvor kjøringen avsluttes.

– Antall kilometer.

I tillegg må du minst én gang hver måned avlese og notere bilens totale kilometerstand.

NB! Hvis du dokumenterer slik kjøring på over 6000 kilometer per år, må du som hovedregel ta bilen inn i regnskapet ditt. Dette gjør at du kan trekke fra alle kostnader ved bilbruken, men du blir også fordelsbeskattet.

Fakturering er noe annet

Hvis du er flink til å forhandle pris, og blir enig om at kunden din betaler deg for eksempel 5 kroner per kilometer, har ikke dette noe som helst med den omtalte skattefradragsordningen å gjøre.

Det du forhandler fram av kjøregodtgjørelse kommer i slike tilfeller inn som en del av prisen du fakturerer. Det er altså med på å øke omsetningen din.

Mest populære