Blir papirfakturaene forbudt i 2017?

Det kan gå mot obligatorisk bruk av efaktura for næringslivet i 2017. Det antydes i en artikkel i dagens Finansavisen (15. april, 2016), i bilaget Regnskap og økonomistyring.

– Vi støtter oss på det arbeidet som gjøres i statssekretærutvalget som behandler bruk av e-faktura. Først stat og kommune. Så næringsliv. Nærings- og fiskeridepartementet  har i oppgave å sikre innføring av obligatorisk e-faktura for næringslivet så snart som mulig, og planen er i løpet av 2017, sier regjeringens forenklingssjef Hans-Jørgen Blomseth til Finansavisen.

Næringsminister Monica Mæland uttalte i 2014 at hennes mål var at alle bedrifter skulle bruke e-faktura fra 2017, gjerne før. Men per i dag er kun 50 000 av totalt 5-600 000 norske foretak i stand til å ta imot e-faktura. Det viser tall fra ELMA-registeret, hvor alle norske bedrifter som kan motta efaktura er registrert. Antallet bedrifter som benytter efaktura stiger dag for dag, men legger vi til grunn utviklingen de siste to årene, vil vi fremdeles måtte vente til 2040 før alle norske bedrifter kan motta efaktura.

Viktigste enkelttiltaket for å styrke norsk konkurransekraft

Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software, mener derfor at det er tvingende nødvendig å fremskynde utviklingen. Han er klar på at obligatorisk e-faktura er det enkleste og mest effektive enkelttiltaket vi har for å styrke produktiviteten og konkurransekraften i norsk næringsliv.

– Denne type endringsprosesser må stimuleres for at det skal bli fortgang på sakene. Det vet vi av egen erfaring i Norge. Bruken av e-faktura hadde vært adskillig lavere enn den er i dag hvis vi ikke hadde pålagt bedrifter å sende e-faktura til statlige instanser i 2012, og pålagt kommunale instanser å kunne motta e-faktura i 2015, sier han til Finansavisen.

27 milliarder i besparelser

En sammenstilling av nasjonale og internasjonale tall, viser at besparelsene for næringslivet ved full overgang til efaktura, vil beløpe seg til hele 27 milliarder kroner hvert år. Det er spesielt på mottakersiden at besparelsene er store. En efaktura sendes ferdig utfylt direkte inn i økonomisystemet til en bedrift. Dermed blir all punching unødvendig, og risikoen for feil og sene utbetalinger reduseres til nær null.

Full oversikt over besparelsene ved bruk av efaktura finner du her.

Vismas løsning for faktura og efaktura er Visma.net AutoInvoice. Det er en tjeneste som også har full funksjonalitet ikke bare for efaktura mellom bedrifter, men også for sending av efaktura rett i nettbanken til privatkunder.

 

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: