Visma stiller på karrieredagen på BI den 30. September!

Vi Visma Trainee’er kommer til å være godt representert på karrieredagen på BI i nydalen den 30. September. Management Trainee Anders Årdahl, Tidligere Management Trainee Kristine Vabø, Rekrutteringsansvarlig Øystein Bagle-Tennebø, Accounting Trainee Kine Lindkjenn og undertegnede vil alle stille! Vi vil svare på spørsmål etter beste evne, så hvis du lurer på noe om våre programmer, våre erfaringer eller det ...

Visma inviterer til fagdagen Innsikt Rapportering den 15. oktober

Velkommen til fagdagen Innsikt Rapportering i Oslo fredag 15. Oktober. Her får du møte noen av Norges fremste eksperter på Business Intelligence innenfor rapportering, analyse og virksomhetsstyring. På seminaret vil du lære mer om Hva du kan oppnå med riktig beslutningsgrunnlag Hva Business Intelligence kan bety for deg og din virksomhet Nytteverdien av god rapportering Hvordan kommer du i gang Tid ...

CRM som en integrert del av markedskommunikasjonen

Hvordan kan et kundedialogprogram bidra til å ikke bare øke kundetilfredsheten, men også bedre kvaliteten og treffsikkerheten på markedsaktivitetene? Og hva bør du tenke på og forplikte deg til før du setter i gang og hva blir resultatene i et systematisk kundeprogram? Markedssjef Line Drolsum og avdelingsleder CRM Kristine Dalen, begge fra Visma Software AS, skal gi svaret på disse spørsmålene gjennom ...
Salgets Dag 2010

Salgets Dag 2010: Viktigheten av CRM i salgsarbeidet

13. september deltar Visma Softwares salgsdirektør Harald Indrebø på Salgets Dag 2010. Harald skal her snakke om viktigheten av CRM i salgsarbeidet og hvordan oppnå suksess ved å etablere en strukturert salgsmetodikk. Han vil gi konkrete, praktiske råd om effektivitet i salgsprosessen og innblikk i metoder for hvordan en salgsorganisasjon kan ledes slik at det skapes resultater på både kort og lang ...

Valg av IT-løsninger påvirker bedriftens resultat

Standardisert og integrert programvare fremmer lønnsomhet. Det er konklusjonen Visma trekker etter å ha undersøkt resultattallene for norsk næringsliv. Blant brukere av Vismas standardiserte løsninger er det mer enn dobbelt så mange med god lønnsomhet enn hva det er blant summen av norske bedrifter. – I forbindelse med en omfattende markedskartlegging der vi analyserte resultattallene for alle norske bedrifter, oppdaget ...