Kan jeg bruke av firmaets penger?

Er det av betydning for deg at du personlig kan disponere forholdsvis fritt over firmaets midler, er enkeltpersonforetak den greieste løsning. Her er reglene: Enkeltpersonforetak Beløp som innehaver av enkeltpersonforetak tar ut, medfører ingen formaliteter. Innehaveren står fritt til å låne av kassa. Det er innehaverens egne penger. Utbetalingene berører ikke innehaverens ligning. Bare regnskapsmessig resultat berører ligningen. Aksjeselskap Det ...