Må virksomheten registreres i Brønnøysund?

Det er forskjellige regler for registrering av et firma i Brønnøysund, alt etter selskapsform. Men mange enkeltpersonforetak kan droppe registrering. Et AS (aksjeselskap) skal alltid registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Det samme gjelder for NUF (norsk underforetak). Selskapsformen SA (samvirkeforetak) – som blant annet erstatter tidligere BA (begrenset ansvar) – må også registreres i Foretaksregisteret. Et ANS/DA (deltakerlignet selskap) skal ...

Ansatte: Forskuddstrekk viktigere enn arbeidsgiveravgift

Har du ansatte, må du være klar over at det er mye viktigere at forskuddstrekk i ansattes lønn betales inn til skattemyndighetene ved forfall enn at det samme skjer med arbeidsgiveravgiften. Er likviditeten stram, får du drøye arbeidsgiveravgiften litt dersom det ikke er noen vei utenom … Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift beregnes av brutto lønnsutgifter og annen utbetalt godtgjørelse til ansatte eller ...