CRM som en integrert del av markedskommunikasjonen

Hvordan kan et kundedialogprogram bidra til å ikke bare øke kundetilfredsheten, men også bedre kvaliteten og treffsikkerheten på markedsaktivitetene? Og hva bør du tenke på og forplikte deg til før du setter i gang og hva blir resultatene i et systematisk kundeprogram? Markedssjef Line Drolsum og avdelingsleder CRM Kristine Dalen, begge fra Visma Software AS, skal gi svaret på disse spørsmålene gjennom ...
Salgets Dag 2010

Salgets Dag 2010: Viktigheten av CRM i salgsarbeidet

13. september deltar Visma Softwares salgsdirektør Harald Indrebø på Salgets Dag 2010. Harald skal her snakke om viktigheten av CRM i salgsarbeidet og hvordan oppnå suksess ved å etablere en strukturert salgsmetodikk. Han vil gi konkrete, praktiske råd om effektivitet i salgsprosessen og innblikk i metoder for hvordan en salgsorganisasjon kan ledes slik at det skapes resultater på både kort og lang ...

Valg av IT-løsninger påvirker bedriftens resultat

Standardisert og integrert programvare fremmer lønnsomhet. Det er konklusjonen Visma trekker etter å ha undersøkt resultattallene for norsk næringsliv. Blant brukere av Vismas standardiserte løsninger er det mer enn dobbelt så mange med god lønnsomhet enn hva det er blant summen av norske bedrifter. – I forbindelse med en omfattende markedskartlegging der vi analyserte resultattallene for alle norske bedrifter, oppdaget ...