«Mobilskatten» – skattereglene for dekning av mobiltelefon og bredbånd

2012 er nå historie og det er igjen tid for lønnsinnberetning av blant annet elektronisk kommunikasjon. Her på Visma Kompetansesenter Lønn og HR får vi mange spørsmål om reglene for innberetning og skatteplikt på elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket mobiltelefon, hjemmetelefon, mobiltelefon, ADSL og bredbånd skal skattlegges for det når arbeidstaker har tilgang til slike tjenester.

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt. Men en storkontroll viste at hvert fjerde styremedlem med mange styreverv hadde mottatt honoraret på andre måter. Resultat: De aktuelle styreproffene blir gransket av Skatteetaten.  Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, ...