Statsbudsjettet 2013: Lavere formuesskatt, høyere eiendomsskatt

Regjeringens statsbudsjett for 2013 innebærer opptil 1 320 kroner i spart formuesskatt. For næringseiendom og sekundærbolig øker imidlertid ligningsverdien med en fjerdedel, fra 40 til 50 prosent av anslått boligverdi. Egen fast bolig skal fortsatt ha en ligningsverdi på 25 prosent av gjennomsnittsprisen for en bolig med tilsvarende størrelse i samme område. Reduserer prispress på bolig Økte ligningsverdier på næringseiendom ...

Hva koster din tid?

De fleste ønsker mer tid til å fokusere på egen kjernevirksomhet og bruke minst mulig tid på områder der bedriften ikke får inntekt. Innkjøp til daglig drift som, kontorrekvisita, telecom, bredbånd, datahardware, kontormøbler, hotell, fly etc., er områder som er nødvendig for en bedrift, men ikke der inntektene genereres. Men det krever tid å finne leverandører, forhandle avtaler, inngå avtaler og ikke minst reforhandle avtaler, samt markedsovervåking.

Alt regnskapsmateriale kan lagres digitalt fra 2013

Nye regler fra regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere likestiller elektronisk lagring av alt regnskapsmateriale med bedriftens nåværende papirarkiv. Alt kan lagres digitalt. Pliktige regnskapsrapporter Konsekvensene av dette er at bedriften ikke lenger trenger skrive ut pliktige regnskapsrapporter. Bedriften kan også velge å erstatte absolutt alle fysiske regnskapspapirer med lagring i digitalt format. Det har tidligere vært et ...