Når fakturaen kommer er det for sent…

For noen er det innlysende å bruke selskapets fremforhandlede avtaler og gjøre innkjøp i henhold til selskapets innkjøpspolicy. For andre er det like naturlig å handle på internett, eller f. eks dra innom den lokale mobilforhandleren for å kjøpe seg ny mobiltelefon. I henhold til analyse gjort av Aberdeen Group (“The CFO’s View of Procurement”, Nov 2009) er kostnaden ved anskaffelser utenfor kontrakter i snitt 22 % høyere enn anskaffelser ihht kontrakt.

Revidert: Lavere straffeskatt, økt skatt ved utflytting av driftsmidler

Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble lagt fram 15. mai 2012 med forslag til flere endringer i skatte- og avgiftsopplegget for 2012. Det blir innført en ny, lavere sats for tilleggsskatt (populært kalt “straffeskatt), enkelte skattesyndere beholder klageretten, det blir økt sats for trygdeavgift på arbeidsgodtgjørelse i jordbruks-ANS/DA og det blir strammere regler når driftsmidler og andre verdier tas ut av norsk ...

Lager produktfilm til Eliaden

Bli med bak kulissene når vi filmet produktfilm til Visma Contracting! Produktfilmen vil blant annet bli vist på Eliaden 4 til 7.juni på Lillestrøm. Eliaden er elektrobransjens viktigste møteplass, og her samles tusenvis av personer som er tilknyttet det elektrotekniske fagområdet for å holde seg oppdatert på siste nytt av produkter og løsninger innen sitt fagfelt. Visma deltar selvfølgelig på messen med ...