På tide å planlegge sommerferien?

Påskeferien står for døren, og det er sikkert ikke mange som har sommerferien i tankene. Men det er faktisk allerede nå på tide å tenke på sommerferien. I henhold til reglene i ferieloven skal arbeidsgiver i god tid før ferien drøfte plasseringen av ferien med den enkelte ansatte eller med tillitsvalgte.

Hva som anses som god tid er ikke direkte avklart i lovteksten, men det må være så tidlig at arbeidstaker har en reell mulighet til å påvirke tidspunktet for ferien. Arbeidstakerne må få anledning til å komme med ønsker om ferietidspunktet. Tidspunktet for planlegging må også sees i sammenheng med arbeidstaker rett til å kreve å bli underrettet om tidspunktet for ferien.

Blir ikke arbeidsgiver og arbeidstaker enige om tidspunktet for ferien, er det arbeidsgiver som innenfor lovens rammer bestemmer når arbeidstakerne skal avvikle ferien. Husk i denne sammenheng på at arbeidstakerne kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden).

Krav om underretning

Arbeidstaker kan kreve å bli underrettet om fastlagt ferie så tidlig som mulig og senest 2 måneder før ferien tar til. Senere underretning kan aksepteres dersom det er særlige grunner til det.

For de arbeidstakerne som skal ut i ferie i juni nærmer nå dette tidspunktet seg. Det er derfor man allerede nå bør begynne planleggingen av ferieavviklingen.

Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere over 60 år har en ekstra uke med ferie. Denne uken bestemmer de selv når de skal ta ut. Arbeidstakeren må varsle arbeidsgiver senest 14 dager før denne ekstra ferieuken tas ut.
De øvrige ukene med ferie for ansatte over 60 år følger de alminnelige reglene beskrevet over.

Få oversikt på Mix & Match 2013 – Lønn og personal

På kurset Mix & Match 2013 går vi gjennom reglene for ferie og feriepenger. Du kan også få en gjennomgang av feriepengehåndteringen i Visma Lønn og Mamut Lønn. Det  er også flere andre temaer innen lønn og personal du kan velge mellom.

Du kan lese mer om dette kurset her.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: