Gå til hovedsiden

Overtidsmat – skattefritt eller skattepliktig?

Mange ansatte har avtale om å få overtidsmat når de jobber lenge. Hva kreves for at den er skattefri?

Overtidsmat – skattefri eller skattepliktig?

Kravet på overtidsmat

Ansatte som jobber overtid har ikke en lovfestet rett til dekning av overtidsmat. Noen tariffavtaler har bestemmelser om matpenger, og da må arbeidsgiver oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Vi ser at mange arbeidsgivere som ikke er bundet av tariff også dekker overtidsmat og har gode ordninger for dette. Reglene for beskatning av overtidsmat gjelder alle arbeidsgivere, både de som er bundet av tariffavtale og ikke.

Skattefri dekning av overtidsmat

Hvis arbeidsgiver dekker et måltid inntil 200 kroner for ansatte som jobber minst 10 timer sammenhengende, kan dekningen skje skattefritt hvis arbeidsgiver kjøper inn måltidet, eller dekker arbeidstakerens dokumenterte kostnader etter bilag. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet på minst 10 timer.

Ved kostnader utover 200 kroner, vil det overskytende være skattepliktig.

Hvis ansatt ikke jobber minst 10 timer sammenhengende, vil kostnader til overtidsmat i sin helhet være skattepliktig. 

Rapportering i a-meldingen

Skattefri dekning av overtidsmat skal ikke rapporteres.

Skattepliktig overtidsmat rapporteres som “Naturalytelse – Annet”.

Skattepliktig refusjon av overtidsmat rapporteres som “Kontantytelse – Annet”.

Bli en regel LYTTER 🙂
Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal. 
Hør RegelPOD  her: høre podcast

Skattepliktige matpenger uten bilag

Mange tariffavtaler har en bestemmelse om at de ansatte har krav på matpenger ved overtid uten at kvittering eller bilag leveres. Slik utbetaling er skattepliktig og skal inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift og rapporteres i a-meldingen som “Kontantytelse-annet».

Dagsreiser

Arbeidstaker som er på dagsreise, f eks selger eller sjåfør, har etter skattereglene ikke merkostnader til mat, og kan derfor ikke få skattefri kostgodtgjørelse eller refusjon av utgifter til mat skattefritt. 

Reglene for overtidsmat vil også gjelder for denne gruppen. Er de fraværende fra hjemmet 10 timer eller mer, kan de også få refundert kostnader til mat inntil kr 200 skattefritt.

Mest populære