Over 1 million aktive selskaper i Bizweb

Norge vokser også i antall organisasjoner. I løpet av sommeren passerte vi en million aktive selskaper i Bizwebs database.

Dette er selskaper som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Antallet har økt jevnt de siste 5 årene, fra ca. 850 000 til nå over en million. Bizweb får daglige oppdateringer om alle norske selskaper slik at kvaliteten skal være best mulig.

Når vi ser på dataene i Bizweb, var første halvår av 2012 preget av en sterk økning av aksjeselskap og en reduksjon i antall konkurser i forhold til 2011. I følge Brønnøysundregistrene er det det reduserte kravet til aksjekapital som forklarer økningen i antall aksjeselskap.

Product Manager
Connect with Svein: