Gå til hovedsiden

Organisasjonsendring, organisasjonsutvikling?

Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling er prosesser som tar deg og bedriften fra nåværende tilværelse til noe nytt. Men hva innebærer begrepene?

Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling

Organisasjonsendring definisjon

Azets beskriver organisasjonsendring slik:

Vi kan definere organisasjonsutvikling som arbeidet som gjøres for å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten. Prosessen handler om å kartlegge dagens situasjon og det verdisettet en virksomhet har – og sammen finne gode og effektive tiltak for å forbedre prosessene.

Organisasjonsutvikling definisjon

Store norske leksikon definerer organisasjonsutvikling slik: 

Organisasjonsutvikling viser til det kontinuerlige arbeidet med å forbedre en organisasjons evne til å håndtere endring i og utenfor virksomheten.

Kort oppsummert innebærer begge begrepene det samme, men ved å legge trykk på utvikling får du plutselig en mer positiv assosiasjon enn når du hører endring. Hvorfor er det slik?

For meg er det naturlig å snakke om at jeg har lyst på en kontinuerlig prosess. Hvis ikke stopper jeg opp. Erik Bertrand Larssen

Å skulle destruere det gamle

“Endring er utvikling av noe nytt og destruksjon av noe tidligere etablert” (NTNU). 

Det er kanskje nettopp destruksjon av dette gamle som flere av oss får negative assosiasjoner til, men både utvikling og endring ønsker å hjelpe deg til samme sted på samme måte. Nemlig mot noe som skal være en forbedring.  

I jobbsammenheng handler det for eksempel om at du skal kunne få jobbe med verktøy som lar deg fokusere på de viktigste oppgavene stillingen din innebærer. 

Erik Bertrand om naturlig utvikling

Forfatter og foredragsholder Erik Bertrand Larssen mener all praten om endringer i bedriften handler om semantikk. Hvordan burde du referere til begrepet når endring banker på døra?

– I Forsvaret snakker de stadig om utvikling, noe som gjør endring mer naturlig. For meg er det naturlig å snakke om at jeg har lyst på en kontinuerlig prosess. Hvis ikke stopper jeg opp. Selvfølgelig har jeg mine nedturer, selvfølgelig møter jeg på motstand og jeg gjør mine feil, men jeg tenker at det er en fin grunnleggende holdning at man ønsker å utvikle seg. Endre seg og stadig bli bedre. Det viktigste er uansett hva du selv legger i ordet og hvordan du definerer det. Endring og endringsledelse kan kanskje oppleves litt negativt ladet, mens utvikling er et mer positivt ladet ord.

Bertrand mener særlig én ting hindrer oss i å hoppe inn i endringer.

Organisasjonsendring og endringsledelse 

Uansett om du presenterer forandring i din bedrift som endring eller utvikling, så kommer du ikke utenom hvor tett knyttet endringsledelse er til forandringene for at de skal kunne lykkes.

Endringsledelse er en av de viktigste og vanskeligste oppgavene du som leder har. Her kan du lese mer om noen av de utfordringene du garantert vil støte på og hvordan du kan løse de.

Kilder: Store norske leksikon, Azets

Mest populære