Oppfølging av sykmeldte

Nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli 2011. På flere områder har det vært usikkerhet hos arbeidsgivere og sykmeldere når det gjelder hvordan de nye reglene skal forstås.

På følgende områder har det kommet presiseringer i forhold til tolkningen av regelverket:

  • Når det er ”åpenbart unødvendig” å avholde dialogmøtene
  • I hvilke tilfeller lege eller annen sykmeldende behandler skal delta
  • Bedriftshelsetjenestens rolle og ansvar i dialogmøtene
  • Elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til NAV
  • Rapportering i papirversjon fra arbeidsgiver til NAV

 

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: