Oppbevaringstid for primærdokumentasjon reduseres

Like på nyåret kom det nemlig for dagen at lovvedtaket ikke er helt klart.   Da meldte Finansdepartementet at bestemmelsen om ikrafttredelse ikke ble tatt med i den kongelige resolusjonen som sanksjonerte lovvedtaket før jul. Departementet lovte samtidig at det vil fremme kongelig resolusjon i nær fremtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger kan tre […]

Like på nyåret kom det nemlig for dagen at lovvedtaket ikke er helt klart.

 

Da meldte Finansdepartementet at bestemmelsen om ikrafttredelse ikke ble tatt med i den kongelige resolusjonen som sanksjonerte lovvedtaket før jul.

Departementet lovte samtidig at det vil fremme kongelig resolusjon i nær fremtid, slik at lovendringen med nødvendige overgangsordninger kan tre i kraft.

Vi regner derfor med at det er en formalitet, men som sagt: Vent litt før du begynner på ryddesjauen.

Redusert oppbevaringstid i praksis

Det som er helt sikkert, er at lovendringen kommer så snart formalitetene er i orden.

Prosessen fram mot redusert oppbevaringstid primærdokumentasjon (se mer om begrepet nederst i artikkelen) har pågått i flere år. Stoltenbergregjeringen la fram forslag om redusert oppbevaringstid våren 2013, men dette ble nedstemt i Stortinget før sommeren. Flere organisasjoner, blant andre NARF (Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening), NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og Revisorforeningen har argumentert for at redusert oppbevaringstid vil redusere bedriftenes kostnader og tidsbruk.

I sin sluttbehandling etter regjeringsskiftet høsten 2013 la Finansdepartementet vekt på at næringslivet opplevde kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon som en stor administrativ byrde.

Før jul endte det dermed med at lovvedtaket ble banket gjennom i Stortinget, selv om det i skrivende stund ennå ikke er trådt i kraft.

Noen forbehold

Samtidig har departementet tatt visse forbehold med hensyn til deler av primærdokumentasjonen. I sin vurdering skriver departementet: «… det vil kunne være behov for krav til lengre oppbevaringstid enn 5 år for enkelte særlige typer primærdokumentasjon for skatte og avgiftskontrollformål, samt i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og annen tilsynsvirksomhet.» Derfor får departementet hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for bestemte typer dokumentasjon dersom dette ses på som nødvendig.

Dette er primærdokumentasjon

 • årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning,
 • spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i § 5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering,
 • dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen,
 • nummererte brev fra revisor.

(Kilde: Bokføringsloven)

I Danmark (5 år) og Sverige (7 år) har man allerede innført kortere minste oppbevaringstid.

 

Av Pål Stavrum – Miniforetak.no

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!