Gå til hovedsiden

Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel

I forbindelse med fødsel har far rett på 2 uker fri for å bistå mor ved fødselen. Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Denne permisjonen er regulert av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Omsorgspermisjon
Omsorgspermisjon

Omsorgspermisjonen skal tas ut i forbindelse med fødselen. Loven angir ikke når permisjonen må tas ut, men i praksis må nok dette tolkes som innenfor et tidsrom på 2 uker før og til 2 uker etter nedkomst.

Det bør imidlertid være adgang til å forskyve tidspunktet for permisjonen dersom situasjonen, og hensynet til familien tilsier det.

Permisjonen kan gjerne deles opp, og det er helt i orden at far for eksempel, tar en dag eller to for å være med på selve fødselen, gjenopptar arbeidet og så tar resten av permisjonen når mor og barn kommer hjem fra sykehuset.

Stønad

Far som har rett til foreldrepenger kan ta ut inntil to uker, (10 dager), med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. Velger far å ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel, vil disse tas av hans totale stønadsperioden med foreldrepenger. Dette betyr at han da får færre uker å avvikle senere.

Mange tariffavtaler og individuelle avtaler gir fedre rett til lønn under slik permisjon. Dette henger sammen med at far tidligere ikke kunne ta ut foreldrepenger i forbindelse med fødsel, og at retten til lønn i forbindelse med fødsel ble et gode som ble fremforhandlet i mange avtaler. 

Adoptivforeldre og fosterforeldre

Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år.

Les også: Rettigheter ved sykt barn eller syk barnepasser

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Få nye regler, rett i innboksen, annenhver uke!

Mest populære