Gå til hovedsiden

Omsorgspenger – hva kreves av dokumentasjon?

Omsorgspenger er en stønad som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstaker i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom.

Omsorgspenger
Omsorgspenger

Regler for omsorgspenger

For å ha rett på omsorgspenger utbetalt av arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker før fraværet fra arbeidet. Når det gjelder dokumentasjon må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Reglene for omsorgspenger for sykt barn finner du i folketrygdlovens kap. 9. 

Les også: Rettigheter ved sykt barn eller barnepass

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Det kommer ofte nye regler innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm. Få med deg de nye reglene som berører personalområdet, meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Ja takk, send meg Regelnytt annenhver uke!

Mest populære