Skip to main content

Omsorgspenger – hva kreves av dokumentasjon?

Omsorgspenger er en stønad som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstaker i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom.

Omsorgspenger
Omsorgspenger

Regler for omsorgspenger

For å ha rett på omsorgspenger utbetalt av arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker før fraværet fra arbeidet. Når det gjelder dokumentasjon må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. Reglene for omsorgspenger for sykt barn finner du i folketrygdlovens kap. 9. 

Les også: Rettigheter ved sykt barn eller barnepass

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Fra 2019 har det kommet nye regler innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm. Få med deg de nye reglene som berører personalområdet ved å delta på Personalforum.

Finn ut mer om Personalforum 2020 her

Mest populære