Omsorgspenger – hva kreves av dokumentasjon?

Omsorgspenger er en stønad som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstaker i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom.

For å ha rett på omsorgspenger utbetalt av arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker før fraværet fra arbeidet. Når det gjelder dokumentasjon må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. For mer informasjon om kravene til opptjeningstid og dokumentasjon, se Infoline Visma Kompetansesenter Lønn og HR.

Ønsker du å lære mer om hvilke rettigheter småbarnsforeldre har, arrangerer vi to kurs denne våren der vi grundig gjennomgår dette temaet. Dette er kursene “Sykepenger”, og “Innføringskurs modul 2 – Sykepenger og foreldrepenger”

Lisa works in the Corporate Marketing department in Visma. Before joining Visma in 2011 she lived several years in London working for international companies, as well as working one year in New York. Lisa holds a Bachelor Degree in International Marketing from BI Norwegian School of Management.
Connect with Lisa: