Omsetningsgrensen for MVA

Enighet om merverdiavgift i statsbudsjettet for 2015 – ingen endring i omsetningsgrensen for MVA

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre har gjennom budsjettforhandlingene blitt enige om å beholde den gjeldende registreringsgrensen for merverdiavgift på dagens nivå.

Regjeringen foreslo i Statsbudsjettet for 2015 at beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret skulle økes fra kr 50 000 til kr 150 000 med virkning fra 1. januar 2015. I et tidligere blogginnlegg skrev vi om hvilke konsekvenser dette kunne få for allerede registrerte virksomheter. Vi så også på mulige konsekvenser av endringene, blant annet for frivillig registrerte utleiere av fast eiendom.

Regjeringspartiene har nå sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre blitt enige om å beholde omsetningsgrensen på dagens nivå.

Dette betyr at omsetningsgrensen er uendret siden 1. januar 2004, da den steg fra kr 30 000 til kr 50 000.

Statsbudsjettet gir heller ingen endringer i registreringsgrensen for frivillige og veldedige organisasjoner, som således fortsatt er registreringspliktige når avgiftspliktig omsetning og uttak overstiger kr 140 000.

Ta gjerne kontakt med Synnøve Sørdal i Visma Advokater ved spørsmål.

Synnøve er advokat i Visma Advokater. Hennes spesialfelt er merverdiavgift, men hun arbeider også med annen generell forretningsjus.
Kontakt Synnøve: