Om trivsel og resultater

”Visma Advantage skal tiltrekke, utvikle og beholde riktig kompetanse og medarbeidere slik at vi har de beste forutsetninger for å nå målsetningene våre og skape et anerkjent og konkurransedyktig arbeidsmiljø”! Dette er vårt mantra i hverdagen!

blogg_therese

Det finnes nok av forskning som viser at et godt arbeidsmiljø og en høy trivselsfaktor skaper innovasjon og produktivitet, og dermed gir større fortjeneste. Forskningen sier at ved å legge til rette for gode relasjoner, skapes lojalitet og kvalitet i arbeidet som utføres, som igjen vil gi en bedre økonomi. HR-strategi og forretningsstrategi henger altså tett sammen. For Visma Advantage AS er dette ikke overraskende!

Vi fokuserer på å dyrke et sunt og godt arbeidsmiljø som skaper trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Min erfaring er at høy trivsel driver frem et engasjement og en tilhørighet som gir direkte avkastning på det individuelle og felles prestasjonsnivået. En annen positiv konsekvens er også høy kvalitet i arbeidet som blir utført. Det er liten tvil om at trivsel er et viktig fundament til suksess.

”Be the change you wish to see in the world”. (Mahatma Gandhi). Med fokus på selv å være endringen man ønsker å se, har Visma Advantage AS også sådd et viktig utgangspunkt til å drive frem en kultur hvor våre verdier kompetanse, lagånd, innovasjon, respekt og pålitelighet, får en god grobunn og medvirkning til medarbeidertilfredshet. Vi er opptatt av å være gode rollemodeller, involvere hverandre og å dele vår  kompetanse og suksess. Vi har fokus på å se den enkelte, og når vi lykkes – da lykkes vi som et team!  Det er lite som slår det å få være med på en suksesshistorie!

Therese started in Visma Advantage in March 2005 in the position of Sales Coordinator. From there she moved over to the customer service department, where in 2007, she became the Manager of the department. In January 2013 Therese started in a new position at Visma Advantage, as HR and Quality Manager. Therese has a Bachelor's degree in communications from Bond University in Australia and is currently studying an Executive Master of Management at Bi in Oslo, specializing in Human Resource Management, Employment Law and Project Management.
Connect with Therese: