Gå til hovedsiden

Økt fradrag for vin til forretningsforbindelser

Kostnader til servering av vin til måltid gir dermed fradragsrett på linje med kostnader til øl, men innenfor innenfor en bestemt fradragsramme. Denne fradragsrammen fastsettes hvert år. Den var på 410 kroner per person i 2011 og ble økt til 416 kroner per person i 2012. Grensebeløpet i 2013 er ikke klart når dette skrives. […]

Kostnader til servering av vin til måltid gir dermed fradragsrett på linje med kostnader til øl, men innenfor innenfor en bestemt fradragsramme.

Denne fradragsrammen fastsettes hvert år. Den var på 410 kroner per person i 2011 og ble økt til 416 kroner per person i 2012. Grensebeløpet i 2013 er ikke klart når dette skrives.

 

Stramme betingelser
I utgangspunktet gir kostnader til representasjon ikke rett til fradrag, heller ikke for selvstendig næringsdrivende eller selskaper.

Men på visse, stramme betingelser gis det altså en viss adgang til representasjon med fradragsrett, nemlig for “enkel bevertning” av kunder og andre forretningsforbindelser.

Kort gjengitt er kravene:

  • du må være næringsdrivende
  • kostnaden må knyttes til næringen
  • bevertningen skjer på arbeidsstedet, eller dersom det ikke er mulig, på et spisested ikke langt unna
  • i vanlig forretnings-/kontortid eller ved forhandlinger, varepresentasjon etc.
  • det må ikke serveres brennevin (men øl eller vin går altså)
  • eventuell tobakk må trekkes ut av regningen og føres mot konto for representasjon (ikke fradragsberettiget)
  • kostnadene til bevertningen må ikke overstige fradragsrammen per person (medregnet deg selv)
  • originalbilag fra spisested må være påført hvor/når/hvem/hvorfor

 

Fradrag også for næringsdrivende og ansatte
Næringsdrivende får altså fradrag med opptil 416 kroner også for seg selv når de byr på enkel bevertning av kunder eller forretningsforbindelser.

Er kostnadene til en slik bevertning av forretningsforbindelser fradragsberettiget, er det også rett til fradrag for kostnader for ansatt, styremedlem osv som etter en rimelig vurdering må/bør delta i bevertningen.

 

Vær oppmerksom
Tips! Vær oppmerksom 1: Forekommer det ett glass brennevin på kvitteringen fra et spisested, faller hele fradragsretten bort. Unngå konjakk til kaffen …

Tips! Vær oppmerksom 2: Slutter regningen på eksempelvis 10 kroner for mye per person, faller også hele fradragsretten bort. Dette gjelder uavhengig av om det er servert øl eller vin. Du kan ikke bare “trekke fra” 10 kroner per person på kvitteringen og gjøre den fradragsberettiget på den måten.

Poenget er at dette skal være bevertning, ikke noen slags form for selskapelighet.

 

«Utidsmessig»

Utviklingen i norske samfunnsforhold og mat- og drikkekultur har gjort denne forskjellsbehandlingen mellom øl og vin nokså utidsmessig. Det er ikke noen gode grunner til at øl og vin skal behandles ulikt som måltidsdrikke.» (Finansminister Sigbjørn Johnsen, i meldingen 4. juni 2010 der det ble åpnet for fradrag for vin.)

 

Kilde: Smarte skattefradrag i eget firma

 

Mest populære