Gå til hovedsiden

Slik øker du løsningsgraden din.

Jo flere som betaler fakturaene dine, jo mer penger får du inn på konto, og jo bedre blir resultatet på bunnlinjen. Her er åtte tips for å øke løsningsgraden.

løsningsgraden

Løsningsgrad er et nøkkelord som går igjen i innfordrings- og inkassosammenheng. Begrepet refererer til hvor stor andel av de reelle kravene som overføres inkassoselskapet, som faktisk blir betalt.

Logikken er enkel: Jo flere som betaler fakturaene dine, jo mer penger får du inn på konto, og jo bedre blir resultatet på bunnlinjen. Hvis alle kundene dine betaler alle fakturaene fra deg, er løsningsgraden 100 prosent.

Her er åtte tips for å øke løsningsgraden:

1. Vær risikobevisst
Vurder i hvilken grad du bør kredittsjekke kundene dine ved alle kredittsalg, noen kredittsalg eller ingen. Mange sjekker alle nye kunder, men husk også å kredittvurdere gamle kunder med jevne mellomrom – ingen er garantert evig betalingsdyktighet.

2. Registrer kundeinfo
Vær nøyaktig når du registrerer ny kundeinfo. Registrer alltid organisasjonsnummer til bedriftskunder og fødselsdato/fødselsnummer til personkunder. Sjekk også at leverings- og fakturaadresse er korrektt.

3. Dokumentér
Sørg for tydelige avtaler og god ordredokumentasjon. Ved større salg: Vær sikker på at bestilleren har signaturrett. Hvis ikke kan kravet mot selskapet være rettslig ugyldig.

4. Send faktura tidlig
Send faktura med 14 dagers forfall så snart varen eller tjenesten er levert. Det gir kortere kredittid, pengene raskere inn på konto og mindre risiko for at kravet går tapt. Husk også at foreldelsesfristen løper fra den datoen du tidligst kunne ha fakturert, ikke nødvendigvis fra fakturadato.

5. Send inkassovarsel 14 dager etter forfall
Ble ikke fakturaen betalt ved forfall? Send inkassovarsel med purregebyr tidligst 14 dager etter forfall på faktura. Mange purringer skyver bare saken din lenger bak i betalingskøen til skyldneren, i tillegg til at det medfører portokostnader.

NB. Husk at inkassovarsel alltid skal sendes per post og at betalingsfristen skal være 14 dager fra utsendelsesdato.

6. Oppdater kundeinfoen
Oppdater kundedatabasen din jevnlig med nye adresser, nye kontaktpersoner osv. Feil i adresser og kontaktinfo sender mange fakturer på tidkrevende runder både i postgangen og hos mottakeren.

7. God service forkorter kredittiden
Svar raskt og imøtekommende når kunden tar kontakt for å oppklare forhold rundt fakturaen. God kundebehandling øker sjansen for at fakturaen blir betalt

8. Gjør deg kjent med lover og regler
God oversikt over innfordringsprosessen gjør deg bedre rustet i innfordringsarbeidet i egen organisasjon, ikke minst når fakturaen ikke blir betalt.

Vil du ha flere råd og hjelp til å øke løsningsgraden din?
Visma Financial Solutions hjelper bedrifter med å redusere tap på kundefordringer. Våre tjenester inkluderer fakturaproduksjon og utsendelse, betalingsoppfølging, rettslig inkasso, overvåking og rådgivning. Kort sagt så dekker vi hele innfordringsprosessen, og du velger selv hvor mye du vil sette bort til oss.

Besøk vår hjemmeside eller ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 815 51 845.

Tekst: Lisa Skoglund

 

 

 

Mest populære