Gå til hovedsiden

Friskt blod viser hvor skapet skal stå i Holmenkollstafetten

Lørdag 10. mai snørte 15 våryre løpere på seg joggeskoene foran årets utgave av Holmenkollstafetten, i år med rekorddeltakelse med nesten 3 000 lag og 45 000 løpere i Oslos gater. Stafetten er en veletablert tradisjon, særlig blant bedrifter i Oslo-området, så også for Visma. Den ble faktisk avholdt for første gang i 1923! Laget besto av en solid stamme med nåværende og tidligere økonomi- og management traineer krydret med gode innslag fra flere avdelinger. Ekstra gledelig var det derfor at vi med et slikt nykomponert og sammensatt lag satte de andre Visma-lagene ettertrykkelig på plass i den interne konkurransen!

Traineelag

Idéen til å stille et traineelag ble klekket ut sist høst. Den ordentlige opptakten til stafetten begynte ikke før i slutten av april og varte til en energisk peptalk rett før start. Da angsten kom over oss i april, og vi innså at stafetten ikke var mange ukene unna, fant vi ut at det kunne være lurt med noen felles løpetreninger. Vekslinger var et område vi hadde sett ut som et sted vi kunne tjene mange sekunder, uten nødvendigvis å ha bedre kondisjon. Siden vi til slutt stilte et sammensatt lag med både traineer og andre, var det også store muligheter til å bli bedre kjent på tvers av organisasjonen.

«Stafett er stafett» er et uttrykk man ofte hører. Mye kan skje, selv det uventede. Heldigvis slapp vi å oppleve noen hendelser av typen ‘løpere som fikk løpe flere etapper fordi de ikke så den neste løperen ved veksling’. Vekslingstreningen hjalp! Når en vet at ens egen innsats har så mye å si for sine lagkamerater er man litt mer anspent enn vanlig, og desto mer motivert for å vise at man duger. Selvsagt skal man også være ærlig nok til å erkjenne at med startnummer på brystet stiger en annen personlighet frem…

Resultatet

Tidene ble lagt ut på nettet suksessivt etter hvert som lagene kom i mål. Vi fikk derfor smøre oss med tålmodighet og tvinne tommeltotter til leddene verket. Vi visste vi hadde gått hardt ut foran stafetten og holdt fanen høyt for ambisjonen om å bli beste lag i bedriften. Børa på ryggen ble dermed minst 10kg letter da vi kunne slå fast at traineelaget ble årets beste lag i Visma! Feiringen kunne begynne med god samvittighet sammen med de andre Visma-lagene på Kunsternes Hus. Vi håper at vi klarte balansen mellom å være gode vinnere, samtidig som vi terget de andre lagene litt …

Mot nye høyder neste år, måtte den gode lagånden bestå!

 

PS! Får vi tøffere konkurranse neste år?

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.