Nytt år og nye muligheter!

2014 er allerede i gang, og jeg har mange spennende planer som skal iverksettes og implementeres dette året. Og vi er allerede godt i gang.

Først vil jeg ta nevne to områder vi har hatt stort fokus på i året som har gått, som både vil være til støtte for oss i vår leveranse, og som du som kunde skal se resultater av i 2014:

ISO-sertifisering: i 2013 har vi brukt mye tid på å jobbe med å forbedre arbeidsrutinene og prosessene våre. Vi har drevet lenge i bransjen og har god kontroll i hverdagen, allikevel er det alltid mulighet for forbedringer. Vi er få ressurser som skal håndtere over 15 000 kursdeltagere i løpet av et år.  ISO-sertifisering har hjulpet oss til å se helheten på hvordan prosessene og arbeidsrutinene henger sammen med hverandre. Hvorfor det er viktig å føre inn riktig informasjon i systemene, og konsekvensene av feil informasjon. ISO-sertifiseringen i seg selv betyr at vi kan være trygge på at vi har god kontroll på våre rutiner og tjenester som tilfredsstiller kundens krav. I 2014 vil vi fortsette arbeidet med å effektivisere og bli enda bedre.

Net Promoter Score: Kundetilfredshet har vært et viktig fokusområde i 2013, og det skal det fortsatt være i 2014. Vi har forbedret rutinene våre rundt oppfølging av evalueringer av våre kurs. Fra januar, vil undersøkelsen bli helautomatisk slik at vi unngår alle manuelle prosesser som er typisk feilkilder til svikt i oppfølging av kurs. Heldigvis, er det ikke mange av våre kurs som får dårlige evalueringer. Vi spør alle kursdeltagere: På en skala fra 0 til 10 hvor 0 er lite sannsynlig og 10 er høyst sannsynlig: Hva er sannsynligheten for at du vil anbefale Visma Academy til andre? I 2013 hatt en gjennomsnittlig score på 8,3!

Hva blir nytt i 2014?

Vi har mye spennende på planen for 2014; nye spennende kurs, jobbe med online kurs, e-læring og kanskje det mest spennende blir nytt design på kurssidene våre på web som vil gi et nytt uttrykk på våre hjemmesider. Målet er at det skal bli enklere for deg som kunde å se vårt kurstilbud, lese om kursinnhold og enklere å bestille.  Samtidig skal vår nye kursvelger være tilgjengelig i alle Visma sine Community, slik at det er enda enklere for deg som Visma kunde å sikre kompetanseheving uansett hvilken kanal du preferer.

Vi gleder oss til 2014!

0