Gå til hovedsiden

Nystiftede foretak og foretak under avvikling glemmer å levere ligningsskjema

Skatteetaten klager over at de hvert år må sende ut det de selv kaller for «utallige brev» til selskaper og styreledere om manglende levering av ligningsoppgaver.

Det er særlig snakk om manglende ligningsoppgaver fra nystiftede selskap og selskap som er under oppløsning eller avvikling.

Dette fører til ekstra ressursbruk hos alle parter. De må av disse grunnene forholde seg til unødvendige

 • utsendelser
 • telefon-      og e-postkontakt
 • skjønnsligninger      og
 • endringssaker.

Skatteetaten minner derfor om at oppgaveplikten også gjelder for nystiftede selskaper og for selskaper som er under oppløsning.

Nystiftet selskap i 2012
Nystiftede selskaper i 2012 må uansett sende inn ligningsoppgaver.

Merk! Det gjelder også de som ikke er kommet i gang med noen drift i stiftelsesåret. Da må det eventuelt fylles ut med 0 i de påkrevde postene.

Skattekontoret skal fastsette aksjeverdi til bruk for aksjonærene ved ligningen for inntektsåret 2013 også for disse nystiftede selskapene.

Selskap under oppløsning/avvikling i 2012
Selvangivelsesplikten gjelder inntil endelig oppløsning er gjennomført og registrert i Foretaksregisteret.

I tilfellene hvor det ikke utarbeides ligningsoppgaver av ulike årsaker, ber Skatteetaten likevel om at

 • RF-1028      – Selvangivelse for AS/RF-1215 – Selskapsoppgave og
 • RF-1233      – Selskapets deltakeroppgaver

sendes inn sammen med et vedlegg som forklarer forholdet i saken.

Dette kan for eksempel selskap være som har gått konkurs i inntektsåret 2012. Det kan også være selskap som er innfusjonert (det vil si oppløst og registrert slettet ved fusjon i løpet av 2012).

Registrert aktive selskap i Enhets-/Foretaksregisteret 31. desember 2012
Skatteetaten skal fastsette inntekt eller underskudd, eventuelt formue og aksjeverdier, på alle registrert aktive selskap i skattemanntallet ved utgangen av inntektsåret.

– Derfor er det viktig at også de som er registrert som aktive, men ikke hadde drift i 2012, leverer ligningsoppgaver, sier Skatteetaten.

Obligatoriske skjemaer

For aksjeselskap (AS):

 •  RF-1028      – Selvangivelse for AS
 • RF-1167      – Næringsoppgave
 • RF-1052      – Avstemming av egenkapital

For deltakerlignede selskap (DLS):

 • RF-1215      – Selskapsoppgave
 • RF-1233      – Selskapets deltakeroppgaver
 • RF-1167/RF-1175      – Næringsoppgave
 • RF-1052      – Avstemming av egenkapital (sammen med RF-1167)

For enkeltpersonforetak

 • RF-1175B      – Næringsoppgave
 • RF-1224B      – Personinntekt

Enkeltpersonforetak kan være fritatt etter spesielle regler hvis årets omsetning ikke overstiger 50 000 kroner.

Les mer her

Av Otto Risanger – www.risanger.no

 

Mest populære