Nyhet! Skoleadministrativ løsning i skyen

Visma FLYT Skole lanseres 25. september!

Visma FLYT Skole er en 100 prosent nettbasert løsning, utviklet med tanke på langsiktighet, samhandling og mobilitet. Med moderne teknologi i bunn sørger systemet for effektiv deling av data, både innad i systemet og mellom kommunens øvrige systemer. Dette gjør det mulig å automatisere flere oppgaver og prosesser, og gjør det dessuten enklere å følge nasjonale føringer for og pålegg om informasjonsutveksling og åpenhet.

Visma FLYT Skole svarer på mange av de utfordringene skolesektoren står ovenfor. Idag – og i årene framover. Norsk skole omfatter 800 000 elever i grunnskole og videregående skole, samt om lag 125 000 ansatte. Oppvekstsektoren er det kommunale fagområdet som det vil bli stilt størst dokumentasjons- og rapporteringskrav til i framtiden. Samtidig er dette trolig den sektoren der potensialet for effektivisering av administrasjonen er størst.

Les mer på vår webside