Nye regler for oppfølging av sykmeldte og endringer i foreldrepengeordningen

Av Monica Bremtun-Olaussen

Fra 1. juli 2011 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykmeldte og foreldrepengeordningen. Når det gjelder oppfølging av sykmeldte er det blant annet kommet endringer av stoppunkter, nye rapporteringsplikter til NAV og innføring av nye sanksjoner mot arbeidsgiver. Videre er det også vedtatt endringer vedrørende foreldrepengeordningen der fedrekvoten og den totale stønadsperioden er økt. I tillegg er det vedtatt endringer vedrørende fars rettigheter når mor mottar uførepensjon. Visma Kompetansesenter Lønn og HR setter i august og september opp 2-timers nyhetskurs flere steder i Norge der vi vil gjennomgå disse endringene.

Se info om kurset som oppdaterer deg på siste nytt innen lønn og HR

Connect with Ellen: