Nye regler for lån i eget aksjeselskap

Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte.

 

Lån i eget aksjeselskap

Det har ikke vært uvanlig at aksjonærer har lån i eget aksjeselskap. Dette har blitt sett på som en enkel måte å få tilgang til aksjeselskapets likvide midler for private formål, uten å utløse utbytteskatt. Etter at utbytte ble skattepliktig i 2006, har slike lån økt fra omtrent 6,7 milliarder kroner i 2006 til over 22 milliarder kroner i 2013.

Lån i eget aksjeselskap har vært viet mye oppmerksomhet fra skattemyndighetenes side. Myndighetene har i mange saker fått medhold i at lånet ikke kan anses reelt, og at det enten skal lønns- eller utbyttebeskattes. Vi har tidligere skrevet om denne problemstillingen her på bloggen.
Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte.

 

Lån til personlig aksjonær utløser skatteplikt

Den 7. oktober 2015 la Regjeringen frem statsbudsjettet for 2016. Ett av forslagene er at lån til personlige aksjonærer behandles og beskattes som utbytte på aksjonærens hånd. Aksjeselskapet skal fortsatt behandle aksjonærlånet som en fordring. Det er all grunn til å anta at forslaget blir vedtatt, og det vil da bli gitt virkning for alle lån som er gitt etter 7. oktober 2015.
Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte.

 

Ugunstig å ta opp lån i eget aksjeselskap

Regjeringens forslag innebærer at det vil bli svært ugunstig å ta opp lån i eget aksjeselskap. I tillegg til at lånebeløpet blir skattlagt med 27 % (2015) eller 28,75 % (2016-forslag), vil et lån fremdeles behandles som lån i andre sammenhenger. Det må fremdeles vurderes om lånet er lovlig etter aksjelovens regler og aksjonæren vil være forpliktet til å betale lånet tilbake til selskapet.

Nedbetaling av lån som er beskattet som utbytte vil bli ansett som innbetaling av ny kapital i selskapet. Dette innebærer at den skattemessige innbetalte kapitalen økes, som er grunnlaget for beregning av skjermingsfradrag. Slik innbetalt kapital kan også på nærmere vilkår tilbakebetales til aksjonæren skattefritt.

Det er verdt å merke seg at også lån til aksjonærens nærstående vil rammes av denne regelendringen. Videre nevnes at det i forskrifter vil bli gjort unntak som skal forhindre at småaksjonærer i f.eks. banker blir rammet ved låneopptak i banken.

Vi nevner også at reglene ikke omfatter lån som deltakerlignede selskap (ANS, DA, etc.) yter til deltakeren, men vi vil anta at tilsvarende regler kan bli innført også her.
Fra og med 7. oktober 2015 anses lån som ytes fra AS til personlig aksjonær å være skattepliktig utbytte.

 

Hva med eksisterende lån i eget aksjeselskap?

Som nevnt rammer forslaget nye lån som er tatt opp fra og med den 7. oktober 2015. Det blir da et spørsmål om hva som skjer med lån som er tatt opp før denne datoen.

I lovforslaget nevnes at økning på saldo eller forlengelse av eksisterende lån vil anses som et nytt lån og dermed utløse skatteplikt.

Vi vil også nevne at skattemyndighetene fremdeles har mulighet til å omklassifisere eldre lån til lønn eller utbytte, dersom lånet ikke anses som reelt. Vi antar at myndighetene også i fremtiden vil ha fokus på dette området.

Vår klare anbefaling er derfor at alle som har lån i eget aksjeselskap bør rydde opp i dette så snart som mulig, og unngå å ta opp nye lån i fremtiden.

 

Av Advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt og selskapsrett – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under kategorien Lover og Regler på bloggen vår finner du de nyeste innlegg.

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: