Gå til hovedsiden

Nå må alle nye nettsider ha universell utforming

Fra 1. juli 2014 må alle nye firmanettsider ha universell utforming. Eldre nettsider har frist

Nye nettsider
Nå må alle nye nettsider ha universell utforming

til 2021 med å komme seg innenfor kravene.

Hvis du bruker en seriøs nettsideleverandør bør du kunne puste rolig, men still gjerne dette spørsmålet: Leverer dere nettsider som oppfyller kravene til universell utforming?.

Enkeltpersonsforetak med egne nettsider slipper ikke unna

Og tro ikke at du slipper unna selv om du for eksempel har et bittelite enkeltpersonforetak. Forskriften gjelder alle typer virksomheter med nettsider som er rettet mot allmennheten.

NB! Driver du en blogg på privat basis omfattes du ikke av kravene.

Gjelder nettsider rettet mot allmennheten

I forskriften står det at regelverket gjelder for virksomheter som har nettsider rettet mot allmennheten. På sin egen blogg, skriver Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) at de delene av Internett og de nettstedene som er åpent tilgjengelig for hele befolkningen er i underlagt kravene. De har disse eksemplene:

  • Nettaviser
  • nettbutikker
  • banker
  • hoteller
  • restauranter
  • advoktfirma
  • rørleggere
  • arkitekter

Kan slippe unna ved levering etter 1. juli

Merk deg at selv om nettsiden blir levert etter 1. juli 2014, kan du i noen år slippe unna kravene, hvis den ble bestilt før denne datoen. Men det er ingen grunn til å hoppe bukk over disse kravene, for det kommer uansett til å bli standarden på sikt.

NB! Hvis du i stor grad endrer nettsidene dine i perioden mellom 2014 og 2021, må du uansett sørge for at du oppfyller kravene.

Hvorfor må nettsider ha universell utforming?

Poenget med den nye forskriften er å sikre at alle får like gode muligheter til å delta aktivt i informasjonssamfunnet, samme hvilken funksjonsevne de har. Difi administrerer ordningen, og kontrollerer at den etterleves.

– Vi vil først kontrollere områder som har lav etterleving av regelverket eller områder som gjelder store brukergrupper og som er viktige for likeverdig samfunnsdeltakelse, sier Malin Rygg. Hun er leder for tilsynet som har fått ansvaret for å kontrollere nettsidene. Det er derfor grunn til å tro at ditt lille firma er i søkelyset i første omgang.

På nettstedet uu.difi.no får du informasjon og veiledning om regelverket. Ifølge Difi er målet å gi kunnskap, motivasjon og verktøy.

Mest populære