Gå til hovedsiden

Spar kostnader ved å gi skattefrie gaver

Skattereglene gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader ved å gi de ansatte skattepliktige fordeler som skattefrie gaver.

Nye gaveregler
Nye gaveregler

Generelt om gaver i arbeidsforhold

Gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av forskrift til skatteloven (FSFIN) § 5-15 at gaver i arbeidsforhold er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Gaven må blant annet bestå av noe annet enn kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger. Refusjon av ansattes kjøp av gave til seg selv etter bilag vil også kunne være innenfor reglene.

Det er ikke et vilkåret at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften. Det betyr at det gir arbeidsgiver fleksibilitet i forhold til å velge hva som skal gis i skattefrie gaver til de ansatte. Arbeidsgiver kan skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få samme ytelsen på samme tid.

Les også: Når er gaver gitt av arbeidsgiver skattefrie?

Eksempler på skattefrie gaver

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i det skattefrie fribeløpet på 5 000 kroner

 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
 • Elektronisk kommunikasjonstjeneste – private innholdstjenester utover 1 000 kroner
 • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
 • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter
 • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000 kroner

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366 kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392 kroner pr inntektsår.

Skattedirektoratet har uttalt at de reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave.

Skatte-ABC: Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Det betyr at refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag, følger samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement.

Gjelder gaven hele året er 4 392 kroner av gave-grensen på 5 000 kroner benyttet. Det vil da gjenstå 608 kroner, som for eksempel kan brukes på julegaver til ansatte.

Sparte kostnader

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som skattefri gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca 1 500 kroner pr år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca 1 900 kroner pr år. 

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr ansatt når fordelen er 4 392 kroner:

 • Sone 1: 619 kroner
 • Sone 2: 465 kroner
 • Sone 3: 281 kroner
 • Sone 4: 224 kroner
 • Sone 4a: 347 kroner
 • Sone 5: 0 kroner

Hvis bedriften har 300 ansatte som beskattes med 4 392 kroner per år for fri ek-tjeneste, vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare cirka 185 000 kroner.

Ved å gi ansatte ek-tjeneste som gave, vil altså arbeidsgiver i dette tilfellet spare cirka 185 000 kroner i arbeidsgiveravgift. 

Les også: Alle guidene våre til deg som jobber med lønn og HR!

Mest populære