Gå til hovedsiden

Hva innebærer ny skattemelding for deg som regnskapsfører?

Skatteetatens innføring av ny skattemelding for næringsdrivende vil føre til store endringer fremover for deg som jobber med årsoppgjør.

Hva gjør Skatteetaten?

I løpet av de neste årene vil Skatteetaten innføre ny digital skattemelding for personlig næringsdrivende og andre selskapstyper.

Målet med prosjektet er å redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger. Ny skattemelding innebærer en ny måte å jobbe på og å sende inn data for deg som regnskapsfører.

Les mer: Visma Periode & År støtter den nye skattemeldingen

Hva betyr dette i praksis?

 • Skatteetaten bruker begrepet Fra skjema til tema. Vi går fra å registrere data i skjemaer til temaområder der data naturlig henger sammen.
 • De fleste næringsdrivende vil sende inn på et standardisert digitalt format via et årsoppgjørssystem.
 • En ny valideringstjeneste gir beskjed om avvik direkte i programmet før innsendelse til Skatteetaten. Feil kan dermed rettes før innsending.
 • Skatteberegning foretas av Skatteetaten direkte i årsoppgjørsprogrammet mens du arbeider med årsoppgjøret.
 • To nye skattemeldinger:
  • Skattemelding for personlige skattytere
  • Skattemelding for selskaper
 • Næringsspesifikasjon som er felles for alle skattytere
 • Alle RF-skjemaer utgår. Opplysninger medtas enten direkte i skattemeldingene eller i næringsspesifikasjonen.

Når skjer dette?

Skatteetaten har og vil fortsette å rulle ut den nye digitale skattemeldingen gradvis de neste årene, inntil den er full-implementert for alle selskapstyper. Tidslinjen for prosjektet ser nå slik ut:

  Årsoppgjøret 2019
(leveres i 2020)
Årsoppgjøret 2020
(leveres i 2021)
Årsoppgjøret 2021
(leveres i 2022)
Årsoppgjøret 2022
(leveres i 2023)
Årsoppgjøret 2023
(leveres i 2024)
Lønnstakere og pensjonister Ny skattemelding
RF-1030
Ny skattemelding storskala
RF-1030
Ny skattemelding Ny skattemelding Ny skattemelding
Enkeltperson-foretak RF-1030 RF-1030
Ny skattemelding pilot
RF-1030
Ny skattemelding storskala
Ny skattemelding Ny skattemelding
Aksjeselskap RF-1028 RF-1028 RF-1028
Ny skattemelding pilot
RF-1028
Ny skattemelding storskala
Ny skattemelding
Deltakerfastsatt selskap RF-1215 RF-1215 RF-1215 RF-1215
Ny skattemelding storskala
Ny skattemelding

Hva betyr dette for kommende årsoppgjør? 

Ved neste årsoppgjør (Årsoppgjøret for 2022) krever Skatteetaten at alle enkeltpersonforetak skal sende inn den nye skattemeldingen, men det er ikke lenger valgfritt. Når det kommer til aksjeselskap er det først for årsoppgjøret 2023 at den nye skattemeldingen er obligatorisk.

Hva sier de som har testet den nye skattemeldingen?

I 2020 var det en begrenset pilot-innsendelse for små personlig næringsdrivende som ellers ville anvendt RF-1175 Næringsoppgave 1, og som ikke eide fast eiendom i næring. 

Skatteetaten publiserte nylig resultatene fra en undersøkelse hvor de hadde spurt pilotdeltagerne hva de syntes om den nye skattemeldingen. Nesten 90% av de 500 som svarte på undersøkelsen sier at de sparer tid i forhold til den gamle skattemeldingen. Videre svarte 86,6% av de spurte at de er enig eller helt enig i at den nye skattemeldingen er enklere å bruke. 76% sier at det er enklere å forstå hva de skal gjøre.

Visma Periode & År støtter ny innsendingsmåte

Ønsker du å prøve den nye skattemeldingen allerede fra neste årsoppgjør? Visma Periode & År vil støtte den nye innsendingsmåten for enkeltpersonforetak for årsoppgjøret 2021, og aksjeselskap for årsoppgjøret 2022, så om du vil være tidlig ute og få erfaringer med den nye skattemeldingen så har du muligheten til dette.

Ja, jeg ble litt nysgjerrig på Visma Periode & År

Mest populære