Gå til hovedsiden

Ny skattemelding: 7 viktige endringer

Disse endringene bør du være klar over.

Ny skattemelding: 7 viktige endringer
Ny skattemelding: 7 viktige endringer

Det er nok mange selvstendig næringsdrivende som er lettet etter Skatteetaten meldte om årets nyhet: skattemeldingen blir endelig enklere. 

Visma eAccounting har oppdatert regnskapsprogrammet for den nye meldingen, slik at du skal kunne benytte den ved første anledning.

Les også: Gründertips: Viktig å justere planen

Så hva er det nye, helt konkret? 

Dette blir nytt i skattemeldingen: 

– Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

– Næringsspesifikasjonen får en ny struktur, og data som naturlig hører sammen, er samlet.

– De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding. 

Merk: Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021).

– Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Noen unntak: for eksempel de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling som må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. 

Skatteetaten uttaler likevel at det i mange tilfeller kan være lurt å levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

– Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger (hurra!) 

– En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.

– Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Les også: Derfor bør du sende elektroniske faktura

Slik leveres den:

For enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende), vil du i noen regnskaps- eller årsoppgjørsprogram kunne ta stilling til og sende inn all informasjon om enkeltpersonforetaket og deg privat direkte fra programmet.

I andre regnskaps- eller årsoppgjørsprogram overfører du informasjonen om enkeltpersonforetaket fra programmet, og sender inn informasjon fra deg privat via skatteetaten.no.

For deg som driver flere næringer, eller enkeltpersonforetak, skal du kun levere én næringsspesifikasjon med én felles oppstilling av resultat og balanse.

Fordelingen mellom enkeltpersonforetakene og næringstypene gjøres i temaet «beregnet næringsinntekt».

Tips! Meld deg på webinar 9. desember: Ny skattemelding for næringsdrivende 

Her vil endringene gås gjennom i detalj, og webinaret får besøk av Skatteetaten som tar deg gjennom dette steg for steg. 

Du kan også stille spørsmål, som gjør at du er helt forberedt når den nye løsningen ruller inn!

Sees vi der? 

Lykke til med bedriften din!

Kilder:

  • Skatteetaten

Mest populære