Er du ny lønnsmedarbeider?

Ny lønnsmedarbeider?

Er du ny lønnsmedarbeider, eller har du liten erfaring med lønnsarbeid, kan det virke vanskelig å skaffe seg oversikt over alle lover og regler. I Visma har vi mange års erfaring med veiledning og opplæring av både nye og mer erfarne lønnsmedarbeidere.

Hva gjør en lønnsmedarbeider?

Som lønnsmedarbeider har du mange roller i bedriften din. Du skal:

  • sørge for at de ansatte får riktig lønn til rett tid
  • beregne og innbetale korrekt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • gjennomføre og innbetale forskjellige trekk i lønn
  • gi korrekte opplysninger om de ansattes arbeidsforhold til aa-registeret
  • gi korrekte opplysninger om utbetalt lønn og godtgjørelse

Det er mange begreper å forholde seg til innen faget lønn som skatteplikt, forskuddstrekk, kontante ytelser, naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser, refusjoner og arbeidsgiveravgift. Det er viktig at du tidlig får en oversikt over hva de betyr.

Les også: Rettigheter ved sykt barn eller barnepasser

Les også: Naturalytelser – skattepliktig eller ikke?

Hvem benytter opplysningene du sender i a-meldinger?

Regelverket rundt beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og hvordan lønn og arbeidsforhold skal rapporteres til myndighetene, er svært omfattende og detaljert.

Opplysninger du sender via a-meldinger benyttes av:

  • SSB til utarbeidelse av lønnsstatistikker
  • NAV henter også opplysninger i forbindelse med arbeidstakeres ytelser fra NAV, som f.eks sykepenger og foreldrepenger
  • Skatteetaten benytter opplysningene som du gir til skatteoppgjør for dine ansatte

Hvor detaljerte skattereglene kan være, skal vi her vise med et eksempel på overtidsmat.

Eksempel: Overtid og matpenger

Når ansatte arbeider overtid, vil middag gitt av arbeidsgiver som utgangspunkt være en skattepliktig fordel. Men her finnes det altså unntak. Har ansatt vært «sammenhengende på jobb» i 10 timer eller mer, vil middagen være skattefri når verdien av middagen er kr 200 eller lavere.

Får ansatte middag av arbeidsgiver uten å ha vært «sammenhengende på jobb» i 10 timer eller mer, skal vedkommende skattlegges for verdien av måltidet.

I mange bedrifter velger de ansatte å gå ut og spise, tar med seg regningen tilbake til arbeidsgiver og får refundert kostnaden. Også i slike tilfeller gjelder «sammenhengende på jobb»-regelen. I tillegg er det en beløpsgrense på kr. 200. Har ansatt vært sammenhengende på jobb i 10 timer eller mer, er det kun beløpet over kr. 200 som er skattepliktig fordel. Er ansatt mindre enn 10 timer på jobb, vil hele beløpet ansatt får refundert være skattepliktig fordel.

Får ansatt utbetalt penger til mat uten at det leveres bilag, vil hele beløpet være skattepliktig, uavhengig av hvor lenge han/hun har vært på jobb.

Les også: Syk på ferie i utlandet – hva med sykepenger?

Konsekvenser av å ikke følge regelverket

Hvis du ikke kjenner regelverket for hva du skal ta med som skattemessig fordel i ansattes lønn, kan skatteoppgjøret til de ansatte bli feil. Ved kontroll fra skatteetaten kan du som arbeidsgiver bli pålagt å innbetale den skatten du skulle ha trukket dine ansatte.

En annen konsekvens er at NAV ikke får korrekte opplysninger via a-meldinger som skal benyttes til å beregne grunnlag for sykepenger, foreldrepenger mm.

Derfor er din rolle som lønnsmedarbeider en nøkkelrolle i bedriften, og gode kunnskaper om hvilke plikter dere har som arbeidsgiver er særdeles viktig. Med mer enn 25 års erfaring fra veiledning og opplæring innen faget lønn, kan jeg trygt si at «for å bli god på lønn» trengs det en god plattform å starte med lønnsarbeidet på. Det kan vi gi deg på våre innføringskurs i lønn.

Med andre ord: Du har en av de viktigste rollene i din bedrift.

Få oversikt over regelverket

Vi arrangerer flere type kurs slik at du kan få god oversikt over regelverket innenfor lønn og personal.

Meld meg på fagkurs innen lønn og personal

0