Gå til hovedsiden

Nettbasert ERP-løsning gjør bedriften din konkurransedyktig

Selskaper med velutviklede skybaserte ERP-systemer sitter på en gullgruve av relevante data som hele bedriften kan dra nytte av. Øystein Moan er styreleder i Visma og lister opp klare grunner til hvorfor du bør flytte ditt ERP-system opp i skyen. Du blir nemlig enda mer konkurransedyktig med nettbasert ERP.

ERP-system er en data-gullgruve for bedriften din! (Øystein Moan, styreleder i Visma)

Nettbaserte systemer sørger for at du til enhver tid har tilgang til dataene i sanntid.

– Utnytt innsiktene som ligger i ERP-dataene til å drive forretningsutvikling, identifisere risiko og se muligheter. Hvis du for eksempel er bedriftsleder eller økonomisjef må du ikke tenke på ERP-systemet som kun et rent driftssystem, men som et uvurderlig informasjonsverktøy.

Etterpåklokskapen kan du legge død. Den er erstattet med der-og-da-klokskap.

Med et skybasert ERP-system ligger alle muligheter åpne for å overvåke de samme KPIene i sanntid direkte i systemet. Du slipper å se tilbake på tapte muligheter og kan heller bruke tiden på å gjennomføre nødvendige justeringer og prioriteringer underveis. Du kan til enhver tid sjekke oppdaterte tall på mobil, nettbrett eller i nettleseren, uansett hvor du er. Du kan velge å bli varslet dersom egendefinerte grenser brytes, og alle ansatte kan få tilgang til relevante dashbord.

– Med verktøy som dette er det enkelt å foreta små og store retnings- og temposkifter i det øyeblikket behovet melder seg. Etterpåklokskapen kan du legge død. Den er erstattet med der-og-da-klokskap, sier Moan.

Endring til nettbasert system er en verdifull anstrengelse

Moan legger ikke skjul på at tross alle fordelene, må du gjøre en innsats for å få muligheten til å utnytte disse verdiene.

– Bedrifter som lykkes med dette vil gå med styrket konkurransekraft inn i fremtiden, men det er ikke gjort i en håndvending. For å utnytte alle mulighetene i et topp moderne ERP-system kreves det mye mer enn kosmetiske justeringer på roller og rutiner. Vi snakker om en ny digital hverdag, som må møtes med vilje og evne til omstilling.

Med god informasjons- og prosessflyt, frigjør du tid og ressurser som heller kan brukes på vekst og verdiskaping.

– Bedriften må endre interne rutiner, prosesser og tenkesett. Når du tar i bruk en topp moderne drill, kan du ikke bruke den som om den var en manuell skrutrekker. ERP-systemet dekker bedriftens behov innenfor finansstyring, logistikk, prosjekt, rapportering, analyse og lønn og HR. Med god informasjons- og prosessflyt, frigjør du tid og ressurser som heller kan brukes på vekst og verdiskaping.

Automatikk betyr ikke at stillinger går tapt, men at dere får mer tid til de kritiske oppgavene i bedriften.

– Skal du få fart på bedriften din, må de rutinepregede arbeidsoppgavene erstattes med automatiserte systemer. Dette betyr ikke at menneskelig arbeidskraft tas ut av regnestykket, men at tiden dere sparer heller brukes til å yte personlig service og rådgi kundene.

Les mer om hva endringsledelse innebærer og få tips til gjennomføring av endring i bedriften.

Ingen kostbar oppstart med nettbasert ERP-løsning

Skybaserte ERP-systemer krever ikke store investeringer ved oppstart. De løpende abonnementsutgiftene er langt mer forutsigbare enn prismodellene de aller fleste bedrifter er vant med i dag.

– Oppgraderinger kommer av seg selv, uten kost, og driftsmiljøet håndteres av leverandøren, forsikrer Moan.

Det nettbaserte systemet fungerer også døgnet rundt. Det har ny funksjonalitet rundt hver sving og er til enhver tid er oppdatert i henhold til statlige krav og reguleringer. Feilretting gjennomføres også kontinuerlig.

Her ser du riskene ved lokalinstallert programvare og fordelene ved skybasert løsning.

Er du klar for å komme i gang med endring i din bedrift?

Begrepet teknisk gjeld beskriver avstanden mellom ideell og reell teknisk modenhet i din bedrift. I en verden hvor rett bruk av IT-teknologi veier stadig tyngre for lønnsomheten i alle bedrifter, er dette et hensyn som får økt relevans for hver dag som går. Moan er ikke i tvil:

– Det er bedrifter som omstiller seg, som evner å forvalte og minimere sin tekniske gjeld på en god måte, som vil lykkes i fremtiden.

Tegn på at din bedrift bør ha et nettbasert ERP:

  • Benytter dere flere systemer for å administrere ulike avdelinger, men systemene snakker ikke sammen?
  • Benytter dere ulik programvare, som dere må oppgradere med jevne mellomrom?
  • Har dere høye vedlikeholds- eller lisenskostnader?
  • Har du liten oversikt over faktiske IT-kostnader?

Se hvordan skybaserte løsninger gir deg effektive endringer.

Mest populære