Nedgangen i sykefraværet fortsetter

Sykefraværet er nå det laveste som har vært registrert i 2. kvartal siden man startet med statistikken i 2001. 

Den første IA-avtalen ble signert i 2001. Et av delmålene med IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent, dette vil tilsvare et sykefravær på totalt 5,6 prosent. I 2. kvartal 2012 nådde privat sektor dette målet, da sykefraværet her lå på 5,5 prosent i 2. kvartal.

– Det er viktigere enn noen gang at alle partene i sykefraværsarbeidet er på banen for å bidra til en fortsatt reduksjon sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Det har også vært en tydelig nedgang i langvarig sykefravær. Det har vært en nedgang på 16 prosent fra i fjor til i år på sykefravær som varer mer enn 26 uker. Tallene viser også at de som er sykmeldte på fulltid går ned. Det er kvinner som oftest får gradert sykmelding, men det er en økning i bruken av gradert sykmelding både for kvinner og menn.

Nedgangen i sykefraværet har bidratt til en vesentlig reduksjon i folketrygdens utgifter til sykepenger. Folketrygdens utgifter til sykepenger vil i 2012 er anslått til å ligge på omtrent 37 milliarder kroner. Hadde det sesongjusterte sykefraværet vært på samme nivå som ved inngåelsen av IA-avtalen i 2001, ville sykepengeutgiftene vært ca 5 milliarder kroner høyere.

Mer informasjon kan du lese hos NAV.

Har din bedrift gjort effektive tiltak for å redusere sykefraværet til et minimum? Du kan ta en prat med våre HR-konsulenter. Finn ut mer på Visma Services sine hjemmesider.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: